Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Over ons
De Protestantse Gemeente Vlaardingen bestaat uit vier wijkgemeenten en een diaconaal-missionair centrum 'De Windwijzer'.
Op deze website kunt u alle informatie lezen over de structuur, de activiteiten en de kerkdiensten van de diverse wijken. Aan de andere kant geeft de website de mogelijkheid om naar de zelfstandige websites van de afzonderlijke wijken te gaan.

De Protestantse gemeente te Vlaardingen richt zich vanuit het christelijk geloof in woord en in daad aansprekend op alle mensen die haar aandacht nodig hebben, zij die erom vragen of soms ook niet. Het gaat hierbij om gemeente-leden, om Vlaardingers, maar ook om mensen daarbuiten.
De PGV bouwt dankbaar voort op de tradities van de kerk van alle tijden. De PGV staat hierbij kritisch tegenover de veranderingen in de maatschappij, deze soms omarmend en soms afwijzend, waarbij richtinggevend is dat het woord ‘ik’ geen norm en maat is en het woord ‘samen’ een belangrijk (bijbels) gegeven is.
       Lees verder

[Scroll voor nieuwsberichten naar beneden.]

 

       Vlaardingse PKN kerken en DMC
 
 
Kliederkerk - zondag 10 maart Kliederkerk - zondag 10 maart
Geplaatst: 27 februari 2024
Op zondag 10 maart is er weer Kliederkerk in De Windwijzer. Het thema is: 'Geef maaar door.'
Kinderen, ouders, grootouders, vrienden of buren, iedereen is van harte welkom vanaf 14:45 uur. Met elkaar gaan we weer op een creatieve manier aan de slag met een Bijbelverhaal.
» Lees verder
 
HERINNERING... HERINNERING...
Geplaatst: 15 december 2023
... aan uw toezegging voor Actie Kerkbalans 2023.
» Lees de brief
 
Wie is wie van het team bij de Protestantse Gemeente te Vlaardingen? Wie is wie van het team bij de Protestantse Gemeente te Vlaardingen?
Geplaatst: 1 december 2023
Het voltallige team predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Vlaardingen op een rijtje.
» Naar foto en lijst
 
Voorlopige Jaarrekening 2022 Voorlopige Jaarrekening 2022
Geplaatst: 30 juni 2023
Hierbij bieden wij u de voorlopige jaarrekening over het kalenderjaar 2022 aan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
 
ANBI-rapportage geplaatst ANBI-rapportage geplaatst
Geplaatst: 30 juni 2023
De ANBI rapportage 2022 van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen is geplaatst.
 
Informatie 'Overdracht Grote Kerk' Informatie 'Overdracht Grote Kerk'
Geplaatst: 25 mei 2023
Stand van zaken per 23 mei 2023
» Lees verder
 
Paascollecte 2023 - Thema ‘Uit liefde voor jou’ Paascollecte 2023 - Thema ‘Uit liefde voor jou’
Geplaatst: 27 maart 2023
Al wat ik ben, dank ik aan Hem;
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
                             krijgt Hij gestalte in mij.

We willen graag een beroep op u doen.
» Lees de brief
 
Begroting 2023 Begroting 2023
Geplaatst: 5 februari 2023
De begroting 2023 van het College van Kerkrentemeesters is geplaatst op de ANBI-pagina.
 
Centraal Meldpunt Overlijden Centraal Meldpunt Overlijden
Geplaatst: 29 juli 2022
Vanaf heden hebben we weer een
Centraal Meldpunt Overlijden voor de gehele Protestantse Gemeente te Vlaardingen.

» Lees verder
 
Bespreking rapport BOUWEN OP GOEDE GROND Bespreking rapport BOUWEN OP GOEDE GROND
Geplaatst: 15 maart 2022
In een extra vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen op 12 maart 2022 is het rapport BOUWEN OP GOEDE GROND van de commissie Toekomst PGV in concept aangenomen.
Het wordt vanaf nu tot uiterlijk 28 april besproken in de wijkkerkenraden, in door de wijkgemeenten te organiseren gemeenteavonden in het bestuur van het Diaconaal Missionair Centrum De Windwijzer, het College van Kerkrentmeesters, het college van Diakenen en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers.
» Lees het rapport
 
Twee interne vertrouwenspersonen aangesteld bij PG te Vlaardingen Twee interne vertrouwenspersonen aangesteld bij PG te Vlaardingen
Geplaatst: 23 februari 2022
De Protestante gemeente te Vlaardingen wil dat er een plek is waar gemeenteleden met klachten over ongewenst gedrag terecht kunnen. Er zijn daarom twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij bieden een eerste opvang als je in een situatie komt die niet veilig voelt.
» Lees verder