Vlaardingse PKN kerken en DMC        Vlaardingse PKN kerken en DMC
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Over ons
De Protestantse Gemeente Vlaardingen bestaat uit vier wijkgemeenten en een diaconaal-missionair centrum 'De Windwijzer'.
Op deze website kunt u alle informatie lezen over de structuur, de activiteiten en de kerkdiensten van de diverse wijken. Aan de andere kant geeft de website de mogelijkheid om naar de zelfstandige websites van de afzonderlijke wijken te gaan.

De Protestantse gemeente te Vlaardingen richt zich vanuit het christelijk geloof in woord en in daad aansprekend op alle mensen die haar aandacht nodig hebben, zij die erom vragen of soms ook niet. Het gaat hierbij om gemeente-leden, om Vlaardingers, maar ook om mensen daarbuiten.
De PGV bouwt dankbaar voort op de tradities van de kerk van alle tijden. De PGV staat hierbij kritisch tegenover de veranderingen in de maatschappij, deze soms omarmend en soms afwijzend, waarbij richtinggevend is dat het woord ‘ik’ geen norm en maat is en het woord ‘samen’ een belangrijk (bijbels) gegeven is.
       Lees verder

 
Kerkbalans 2021: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' Kerkbalans 2021: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

Op 16 januari start de Actie Kerkbalans weer.
Het thema voor dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor hun jaarlijkse bijdrage. Om de kosten in de toekomst voor het maken van deze brieven te verlagen vragen wij u om via https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl uw ruimhartige toezegging te doen. De gegevens staan in brief die vanaf 18 januari bij u in brievenbus valt of wordt afgegeven. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om op het toezeggingsformulier in te vullen dat u via de web-site hebt toegezegd.

Heeft u geen internet dan maakt u gebruik van het toezeggingsformulier bij de brief van de Actie Kerkbalans.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 25 januari 2021 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Is er niemand langs geweest, stuur het formulier dan in de retourenvelop aan het kerkelijk bureau.
» Meer info
 
Begroting 2021 geplaatst Begroting 2021 geplaatst
Geplaatst: 13 januari 2021
De, i.v.m. corona voorlopige, begroting 2021 is geplaatst op de ANBI pagina.
 
Gift/Donatie voor Diaconie en Kerk Gift/Donatie voor Diaconie en Kerk
Geplaatst: 2 december 2020

Via de website kunt u geen gift meer doneren. Uiteraard kunt u nog wel doneren. 
» Lees verder hoe
 
Resultaten Paascollecte en Solidariteitskas 2020 Resultaten Paascollecte en Solidariteitskas 2020
Geplaatst: 3 november 2020
In het voorjaar werd u benaderd voor de Paascollecte, en afgelopen zomer zijn velen van u benaderd voor de jaarlijkse actie Solidariteitskas. In een brief maakt het CvK de resultaten bekend.
» Lees verder
 
MEDITATIEF MOMENT - Het Licht en de lichten MEDITATIEF MOMENT - Het Licht en de lichten
Geplaatst: 26 oktober 2020
De Gods lamp was bijna uitgedoofd (1 Samuël 3:3)
In het Silo, waar het verhaal van de roeping van Samuël zich afspeelt liet de Heer nog maar weinig van zich horen. Beter gezegd: Hij werd nog maar weinig gehoord en aan zijn stem werd geen gehoor gegeven. ‘Iedereen deed wat goed was in eigen ogen.’ Maar hoe duister ook, hoe uitzichtloos ‘De lamp Gods bleef branden’.
» Lees verder op de MM pagina
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Geplaatst: 03 januari 2020
Op het rapport van de A.K. over onze visie voor de jaren 2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.


Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.

We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle meningen hebben geprobeerd weergegeven - lees hier verder voor deze reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail: wijkkerkenraad@ambachtoost.nl.

Namens de kerkenraad,
Cees Kok. 
 
Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV
In opdracht van de algemene kerkenraad:
"In beweging - de Toekomstvisie 2015–2020 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen" - dec 2015
     Lees dit eindrapport » In beweging