Vlaardingse PKN kerken en DMC        Vlaardingse PKN kerken en DMC
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Over ons
De Protestantse Gemeente Vlaardingen bestaat uit vier wijkgemeenten en een diaconaal-missionair centrum 'De Windwijzer'.
Op deze website kunt u alle informatie lezen over de structuur, de activiteiten en de kerkdiensten van de diverse wijken. Aan de andere kant geeft de website de mogelijkheid om naar de zelfstandige websites van de afzonderlijke wijken te gaan.

De Protestantse gemeente te Vlaardingen richt zich vanuit het christelijk geloof in woord en in daad aansprekend op alle mensen die haar aandacht nodig hebben, zij die erom vragen of soms ook niet. Het gaat hierbij om gemeente-leden, om Vlaardingers, maar ook om mensen daarbuiten.
De PGV bouwt dankbaar voort op de tradities van de kerk van alle tijden. De PGV staat hierbij kritisch tegenover de veranderingen in de maatschappij, deze soms omarmend en soms afwijzend, waarbij richtinggevend is dat het woord ‘ik’ geen norm en maat is en het woord ‘samen’ een belangrijk (bijbels) gegeven is.
       Lees verder

[Scroll voor nieuwsberichten naar beneden.]

 
Actie Kerkbalans 2021 - het resultaat tot nu toe Actie Kerkbalans 2021 - het resultaat tot nu toe
Geplaatst: 16 november 2021
We naderen het einde van het jaar en dan maken we de balans op voor volgend jaar.
» Lees meer
 
Solidariteitskas - het resultaat Solidariteitskas - het resultaat
Geplaatst: 16 november 2021
In augustus/september bent u via de post of de e-mail benaderd voor de actie Solidariteitskas 2021, het landelijke steunfonds van de PKN. (...) Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw financiële steun!
» Lees meer
 
Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2020
Geplaatst: 2 november 2021
Hierbij bieden wij u de jaarrekening over het kalenderjaar 2021 aan van het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
 
MEDITATIEF MOMENT - De kerk is fantastisch MEDITATIEF MOMENT - De kerk is fantastisch
Geplaatst: 18 oktober 2021
De kerk is fantastich (door ds. Guus A.V. Fröberg)
Wie tegenwoordig een boekje schrijft met de titel ‘De kerk is fantastisch’ is een moedig mens. Want alles wat we binnen en buiten de kerk zeggen over de kerk, behalve dat de kerk fantastisch is. Rik Torfs, kerkrechtdeskundige, televisiemaker, columnist en twitteraar heeft het aangedurfd. Rik Torfs spaart de kerk niet en toch blijft hij zeggen ‘de kerk is fantastisch’.
» Lees verder op de MM pagina
 
Begroting 2021 geplaatst Begroting 2021 geplaatst
Geplaatst: 13 januari 2021
De, i.v.m. corona voorlopige, begroting 2021 is geplaatst op de ANBI pagina.
 
Gift/Donatie voor Diaconie en Kerk Gift/Donatie voor Diaconie en Kerk
Geplaatst: 2 december 2020

Via de website kunt u geen gift meer doen. Uiteraard kunt u nog wel doneren. 
» Lees verder hoe
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Geplaatst: 03 januari 2020
Op het rapport van de A.K. over onze visie voor de jaren 2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.


Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.

We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle meningen hebben geprobeerd weergegeven - lees hier verder voor deze reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail: wijkkerkenraad@ambachtoost.nl.

Namens de kerkenraad,
Cees Kok. 
 
Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV
In opdracht van de algemene kerkenraad:
"In beweging - de Toekomstvisie 2015–2020 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen" - dec 2015
     Lees dit eindrapport » In beweging