Vlaardingse PKN kerken en DMC        Vlaardingse PKN kerken en DMC
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Over ons
De Protestantse Gemeente Vlaardingen bestaat uit vier wijkgemeenten en een diaconaal-missionair centrum 'De Windwijzer'.
Op deze website kunt u alle informatie lezen over de structuur, de activiteiten en de kerkdiensten van de diverse wijken. Aan de andere kant geeft de website de mogelijkheid om naar de zelfstandige websites van de afzonderlijke wijken te gaan.

De Protestantse gemeente te Vlaardingen richt zich vanuit het christelijk geloof in woord en in daad aansprekend op alle mensen die haar aandacht nodig hebben, zij die erom vragen of soms ook niet. Het gaat hierbij om gemeente-leden, om Vlaardingers, maar ook om mensen daarbuiten.
De PGV bouwt dankbaar voort op de tradities van de kerk van alle tijden. De PGV staat hierbij kritisch tegenover de veranderingen in de maatschappij, deze soms omarmend en soms afwijzend, waarbij richtinggevend is dat het woord ‘ik’ geen norm en maat is en het woord ‘samen’ een belangrijk (bijbels) gegeven is.
       Lees verder

[Scroll voor nieuwsberichten naar beneden.]

 
MEDITATIEF MOMENT - Midden in het gewone leven MEDITATIEF MOMENT - Midden in het gewone leven
Geplaatst: 30 juni 2021
Midden in het gewone leven (door ds. Guus A.V. Fröberg)
Op dit moment probeer ik een theologisch boek ‘Im weltabenteuer Gottes leben’* van Günter Thomas, professor voor de systematische theologie in Bochum, dat ik gelezen, te verwerken. Op sommige momenten deed het mij op mijn fundamenten schudden. Het is een radicaal boek, soms op het scherpst van de snede, maar zeer zeker geen pessimistisch, geen cynisch schrijven. Integendeel....
» Lees verder op de MM pagina
 
Resultaat Paascollecte 2021 Resultaat Paascollecte 2021
Geplaatst: 14 juni 2021
De commissie geldwerving meldt in een brief aan de gemeenteleden: "Wij kunnen u meedelen dat de Paascollecte in totaal heeft opgebracht het mooie bedrag van: € 13.446,85."
» Lees hier de gehele brief
 
KERKBALANS 2021, het resultaat KERKBALANS 2021, het resultaat
Geplaatst: 31 maart 2021

Het is zover, het resultaat van de Actie Kerkbalans 2021 is bekend!
» Lees verder
 
Kerkbalans 2021 - een toezegging of bijdrage doen: dat kan nog steeds! Kerkbalans 2021 - een toezegging of bijdrage doen: dat kan nog steeds!
Geplaatst: 31 maart 2021

In de tweede helft van de maand januari van dit jaar was er de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2021.

Het thema voor dit jaar is GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.
Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom hebben alle leden een e-mail of een brief gekregen met het verzoek een toezegging te doen voor een bijdrage voor dit jaar.

Heeft u tot nu toe nog geen toezegging of bijdrage gedaan voor dit jaar, het kan nog steeds! Ga hiervoor naar https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl om uw ruimhartige toezegging te doen.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie?

De kerk is als een oase van rust in de hectiek van alledag. Het is de plek waar je de vragen over het leven kan stellen en over het geloof. Afgelopen jaar konden wij elkaar maar beperkt ontmoeten, maar toch proberen we als gemeenschap naar elkaar om te zien en ons geloof in God te delen met elkaar.
Veel van onze activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden het afgelopen jaar, maar dit jaar hopen we toch weer graag iedereen te gaan ontmoeten. Niet alleen tijdens de wekelijkse kerkdiensten en de kindernevendiensten of bijzondere vieringen, zodra dat weer veilig kan, maar ook tijdens bijbelkringen, Alpha-cursussen en jeugdclubs, zomerprogramma’s voor thuisblijvers, koffie-ochtenden, opa-en-oma-dagen, de Lichtjestocht, de Nacht zonder Dak en het Zomerterras.
Wij zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden om elkaar te ontmoeten rondom geloofs- en levensvragen en zo is bijvoorbeeld de KerkTV versneld ontwikkeld, zodat iedereen zich toch verbonden mag voelen met zijn/haar kerk

GEEF DAN VANDAAG
VOOR DE KERK VAN MORGEN !!!

 
Begroting 2021 geplaatst Begroting 2021 geplaatst
Geplaatst: 13 januari 2021
De, i.v.m. corona voorlopige, begroting 2021 is geplaatst op de ANBI pagina.
 
Gift/Donatie voor Diaconie en Kerk Gift/Donatie voor Diaconie en Kerk
Geplaatst: 2 december 2020

Via de website kunt u geen gift meer doen. Uiteraard kunt u nog wel doneren. 
» Lees verder hoe
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Geplaatst: 03 januari 2020
Op het rapport van de A.K. over onze visie voor de jaren 2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.


Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.

We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle meningen hebben geprobeerd weergegeven - lees hier verder voor deze reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail: wijkkerkenraad@ambachtoost.nl.

Namens de kerkenraad,
Cees Kok. 
 
Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV
In opdracht van de algemene kerkenraad:
"In beweging - de Toekomstvisie 2015–2020 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen" - dec 2015
     Lees dit eindrapport » In beweging