Onze visie Onze visie

De Protestantse gemeente te Vlaardingen richt zich vanuit het christelijk geloof in woord en in daad aansprekend op alle mensen die haar aandacht nodig hebben, zij die erom vragen of soms ook niet. Het gaat hierbij om gemeenteleden, om Vlaardingers, maar ook om mensen daarbuiten.
De PGV bouwt dankbaar voort op de tradities van de kerk van alle tijden. De PGV staat hierbij kritisch tegenover de veranderingen in de maatschappij, deze soms omarmend en soms afwijzend, waarbij richtinggevend is dat het woord ‘ik’ geen norm en maat is en het woord ‘samen’ een belangrijk (bijbels) gegeven is.


De PGV zal zich steeds meer richten op de basis - de kernwaarden - van het kerkelijke gemeente zijn: er zijn voor elkaar, waarbij ieders leven de moeite waard is.
Om te kunnen inspelen op allerlei veranderingen zal de PGV open staan voor nieuwe vormen van kerk en gemeente zijn, zonder de oude vormen uit het oog te verliezen of er minder waarde aan toe te kennen.
De toekomst van de PGV komt vanzelf, maar zal niet vanzelf inhoud en kleur krijgen. De PGV zal daarom blijven investeren in haar toekomst, zowel in de vorm van energie als in menskracht en geld. Een levende kerk is hiervan het gevolg, zo mogen wij verwachten.
Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden voor de PGV, maar ook duidelijkheid in haar spreken en handelen, flexibiliteit, creativiteit en gastvrijheid voor kerk en omgeving, ‘vreemdeling en bijwoner’.
Meer dan voorheen hebben we als PGV zowel verbinding met als ruimte voor elkaar nodig, in de breedte, de diepte en de veelkleurigheid, om er te zijn voor de ander. Zo kunnen wij toekomstgericht gemeente zijn, warm van binnen, open naar buiten.

terug