Vlaardingse PKN kerken en DMC        Vlaardingse PKN kerken en DMC
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Over ons
De Protestantse Gemeente Vlaardingen bestaat uit vier wijkgemeenten en een diaconaal-missionair centrum 'De Windwijzer'.
Op deze website kunt u alle informatie lezen over de structuur, de activiteiten en de kerkdiensten van de diverse wijken. Aan de andere kant geeft de website de mogelijkheid om naar de zelfstandige websites van de afzonderlijke wijken te gaan.

De Protestantse gemeente te Vlaardingen richt zich vanuit het christelijk geloof in woord en in daad aansprekend op alle mensen die haar aandacht nodig hebben, zij die erom vragen of soms ook niet. Het gaat hierbij om gemeente-leden, om Vlaardingers, maar ook om mensen daarbuiten.
De PGV bouwt dankbaar voort op de tradities van de kerk van alle tijden. De PGV staat hierbij kritisch tegenover de veranderingen in de maatschappij, deze soms omarmend en soms afwijzend, waarbij richtinggevend is dat het woord ‘ik’ geen norm en maat is en het woord ‘samen’ een belangrijk (bijbels) gegeven is.
       Lees verder

 
MEDIATIEF MOMENT - Het Licht en de lichten MEDIATIEF MOMENT - Het Licht en de lichten
Geplaatst: 26 oktober 2020
De Gods lamp was bijna uitgedoofd (1 Samuël 3:3)
In het Silo, waar het verhaal van de roeping van Samuël zich afspeelt liet de Heer nog maar weinig van zich horen. Beter gezegd: Hij werd nog maar weinig gehoord en aan zijn stem werd geen gehoor gegeven. ‘Iedereen deed wat goed was in eigen ogen.’ Maar hoe duister ook, hoe uitzichtloos ‘De lamp Gods bleef branden’.
» Lees verder op de MM pagina
 
Gift/Donatie Gift/Donatie
Geplaatst: 1 oktober 2020
Via de website kunt u geen gift meer doneren. Uiteraard kunt u nog wel doneren. 
» Lees verder hoe
 
Infoavond over ontwikkeling van jongeren - geef je op! Infoavond over ontwikkeling van jongeren - geef je op!
Geplaatst: 29 september 2020
6 oktober 2020 om 20:00 in de Bethelkerk Vlaardingen.
» Lees verder
 
MEDIATIEF MOMENT MEDIATIEF MOMENT
Geplaatst 1 september 2020
God en de pandemie
Een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt.
» Lees verder
 
PKN - SOLIDARITEITSKAS 2020 PKN - SOLIDARITEITSKAS 2020
Geplaatst 19 juni 2020
Jaarlijks vragen wij om
uw aandacht voor de Solidariteitskas.
De Solidariteitskas is een Steunfonds en Kansen-fonds van de PKN. Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met een bedrag per belijdend gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
» Lees verder
 
Verslag Pinksterspel 2020 Verslag Pinksterspel 2020
Geplaatst: 19 juni 2020

Jeugdwerker Peter Jan Kik heeft een verslagje geschreven over de laatst gehouden Pinksterspelen. Hij schrijft o.a.: "Als spelleider heb ik heel veel plezier gehad om te zien hoe fanatiek de deelnemers bezig waren met het spel.".
» Lees verder
 
PINKSTERACTIE 2020 PINKSTERACTIE 2020
Geplaatst 6 juni 2020
De Pinksteractie, waarin we, net als andere jaren weer geld willen inzamelen voor een aantal projecten dichtbij en ver weg, heeft dit jaar een iets andere vorm.
Omdat het lastig is om via de wijkgemeenten een brief en acceptgiro bij alle gemeenteleden te bezorgen, hebben we ervoor gekozen om de oproep dit jaar te doen via een diaconale pagina in de kerkbladen. Wij hopen dat de opbrengst niet minder zal zijn dan andere jaren. Want uw bijdrage is hard nodig, misschien nog wel meer dan andere jaren.
» Lees verder
 
Nieuw: Digitale collecte in corona-tijd Nieuw: Digitale collecte in corona-tijd
Geplaatst: 22 april 2020

Via een QR-code of een formulier op de website van ‘Samen goed doen’ kunt u in één bedrag een digitale duit in het zakje doen voor Diaconie én Kerk tegelijk. Klik op de button in de rechterkolom of klik HIER.
 
PAASCOLLECTE 2020 PAASCOLLECTE 2020
Geplaatst: 2 april 2020
Brief van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

"In deze tijd van coronacrisis weten we dat we er niet alleen voorstaan.
De praktijk is dat we de fysieke kerkdiensten én de collecteopbrengsten missen.
Door nu aan de Paascollecte te geven, kunt u toch een duit in het zakje doen, zodat financieel de kerk niet onder deze situatie hoeft te lijden. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan."


» Lees de gehele brief HIER
 
Bericht namens de Raad van de Geldwerving Bericht namens de Raad van de Geldwerving
Geplaatst: 3 maart 2020

U kunt nog steeds uw toezegging doorgeven...
» Lees verder
 
Begrotingen 2020 Begrotingen 2020
Geplaatst: 27 januari 2020
De Algemene Kerkenraad maakt bekend dat de Begroting 2020 van het College van Kerkrentmeesters en de Begroting 2020 van het College van Diakenen zijn vastgesteld.

  » Klik HIER voor de Begroting 2020 van het College van
     Kerkrentmeesters (incl. toelichting).
  » Klik HIER voor de Begroting 2020 van het College van
     Diakenen.
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Geplaatst: 03 januari 2020
Op het rapport van de A.K. over onze visie voor de jaren 2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.


Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.

We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle meningen hebben geprobeerd weergegeven - lees hier verder voor deze reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail: wijkkerkenraad@ambachtoost.nl.

Namens de kerkenraad,
Cees Kok. 
 
Nieuwe aanpak Onderweg in 2020 Nieuwe aanpak Onderweg in 2020
Geplaatst: 2 december 2019
Per een nader te bepalen datum in 2020 gaat de Onderweg tweewekelijks verschijnen, in afwachting van een nog aan te stellen eindredacteur die de definitieve vorm kan gaan opzetten. Daarvoor is nogmaals een advertentie in de Onderweg geplaatst.
» Lees verder over de nieuwe aanpak
 
Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV
In opdracht van de algemene kerkenraad:
"In beweging - de Toekomstvisie 2015–2020 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen" - dec 2015
     Lees dit eindrapport » In beweging