Vlaardingse PKN kerken en DMC        Vlaardingse PKN kerken en DMC
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Over ons
De Protestantse Gemeente Vlaardingen bestaat uit
vier wijkgemeenten en
een diaconaal-missionair centrum 'De Windwijzer'. 

Op deze website kunt u alle informatie lezen over de structuur, de activiteiten en de kerkdiensten van de diverse wijken. Aan de andere kant geeft de website de mogelijkheid om naar de zelfstandige websites van de afzonderlijke wijken te gaan.

De Protestantse gemeente te Vlaardingen richt zich vanuit het christelijk geloof in woord en in daad aansprekend op alle mensen die haar aandacht nodig hebben, zij die erom vragen of soms ook niet. Het gaat hierbij om gemeente-leden, om Vlaardingers, maar ook om mensen daarbuiten.
De PGV bouwt dankbaar voort op de tradities van de kerk van alle tijden. De PGV staat hierbij kritisch tegenover de veranderingen in de maatschappij, deze soms omarmend en soms afwijzend, waarbij richtinggevend is dat het woord ‘ik’ geen norm en maat is en het woord ‘samen’ een belangrijk (bijbels) gegeven is.


Lees verder

 
PAASCOLLECTE 2020 PAASCOLLECTE 2020
Geplaatst: 2 april 2020
Brief van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

"In deze tijd van coronacrisis weten we dat we er niet alleen voorstaan.
De praktijk is dat we de fysieke kerkdiensten én de collecteopbrengsten missen.
Door nu aan de Paascollecte te geven, kunt u toch een duit in het zakje doen, zodat financieel de kerk niet onder deze situatie hoeft te lijden. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan."


» Lees de gehele brief HIER
 
Resultaat Actie Kerkbalans 2020 Resultaat Actie Kerkbalans 2020
Geplaatst: 14 maart 2020
Het College van Kerkrentmeesters deelt u mee dat het resultaat van de Actie Kerkbalans 2020, gehouden onder het motto "Samen van betekenis zijn" zal gaan uitkomen op een bedrag van ongeveer
€ 700.000,--. Wij willen eenieder oprecht bedanken die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen.

In de Begroting van 2020 staat een bedrag van
€ 708.000,-- genoemd.
Heeft u nog niet toegezegd? Doe het alsnog! Het kleine tekort hopen we dan weg te kunnen werken!
Met uw toezegging en inzet kunnen we onze kerk en het kerkzijn in stand houden.
 
Bericht namens de Raad van de Geldwerving Bericht namens de Raad van de Geldwerving
Geplaatst: 3 maart 2020

U kunt nog steeds uw toezegging doorgeven...
» Lees verder
 
MEDIATIEF MOMENT febr. 2020 MEDIATIEF MOMENT febr. 2020
Geplaatst: 10 februari 2020

Over de top, in het laagland

‘Ten antwoord zegt Petrus tot Jezus: heer, góed is het dat wij hier zijn! - als u het wilt zal ik hier drie tenten maken: voor u één, voor Mozes één en voor Elia één!’ (Matt 17:4 Naardense Bijbel).
Petrus wil op de top blijven. Hij wil dat moment, die top-ervaring vasthouden, liever dan terug te keren naar het aardse tranendal.
» Lees verder
 
Begrotingen 2020 Begrotingen 2020
Geplaatst: 27 januari 2020
De Algemene Kerkenraad maakt bekend dat de Begroting 2020 van het College van Kerkrentmeesters en de Begroting 2020 van het College van Diakenen zijn vastgesteld.

  » Klik HIER voor de Begroting 2020 van het College van
     Kerkrentmeesters (incl. toelichting).
  » Klik HIER voor de Begroting 2020 van het College van
     Diakenen.
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Geplaatst: 03 januari 2020
Op het rapport van de A.K. over onze visie voor de jaren 2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.


Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.

We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle meningen hebben geprobeerd weergegeven - lees hier verder voor deze reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail: .

Namens de kerkenraad,
Cees Kok. 
 
Nieuwe aanpak Onderweg in 2020 Nieuwe aanpak Onderweg in 2020
Geplaatst: 2 december 2019
Per een nader te bepalen datum in 2020 gaat de Onderweg tweewekelijks verschijnen, in afwachting van een nog aan te stellen eindredacteur die de definitieve vorm kan gaan opzetten. Daarvoor is nogmaals een advertentie in de Onderweg geplaatst.
» Lees verder over de nieuwe aanpak
 
Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV
In opdracht van de algemene kerkenraad:
"In beweging - de Toekomstvisie 2015–2020 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen" - dec 2015
     Lees dit eindrapport » In beweging