Actie Kerkbalans 2020 Actie Kerkbalans 2020
SAMEN VAN BETEKENIS ZIJN
   Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om, binnen en buiten de kerk en delen ons geloof in God met elkaar.

Wij organiseren allerlei activiteiten: niet alleen de wekelijkse kerkdiensten en de kindernevendiensten of bijzondere vieringen, maar ook bijbelkringen, Alpha-cursussen en jeugdclubs, zomerprogramma’s voor thuisblijvers, koffie-ochtenden, opa-en-oma-dagen, de Lichtjestocht, de Nacht zonder Dak en het Zomerterras.

Wij zoeken ook steeds naar nieuwe mogelijkheden om elkaar te ontmoeten rondom geloofs- en levensvragen en zijn bezig met het verder ontwikkelen van KerkTV voor diegenen die aan huis gebonden zijn.

In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar iedereen welkom is.

Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2020 voort te kunnen zetten, is uw steun/ hulp daarbij van onschatbare waarde.

In de tweede helft van januari start de Actie Kerkbalans 2020.
Deze actie is de belangrijkste inkomstenbron voor de kerk waaruit predikanten, kerkelijk werkers, het onderhoud van de gebouwen en vele activiteiten bekostigd worden. Twee weken lang zullen lopers in heel Vlaardingen op pad gaan om bij u, bij jou de kerkbalansenveloppe af te geven en later de antwoordenveloppe op te halen.


Geef aan het werk in de kerk, om een kerk voor u te zijn!
Ons IBAN nr.: NL74 RABO 0373 7308 96.

Het is nu ook mogelijk via deze link een toezegging voor het jaar 2020 te doen.
Een bevestiging volgt dan per e-mail.

Mocht u niet goed bij kas zitten maar wilt u wel graag vrijwilligerswerk in de kerk doen?
Bel of mail dan naar het kerkelijk bureau: T.: 010-434 59 41, E.: info@pknvlaardingen.nl.
Dat zou heel fijn zijn! Vele handen maken licht werk.

Heeft u geen post ontvangen voor de Actie Kerkbalans 2020 en dus geen registratienummer en wilt u tóch meedoen: ook dan is de vrijwillige bijdrage via dezelfde link als hierboven toe te zeggen. Vult dan de eerste drie velden in en klik vervolgens op » Ik ben mijn registratienummer kwijt. U ontvangt dan een e-mail met uw persoonlijke registratienummer.

Het ledenbestand dat gebruikt is voor de Actie Kerkbalans 2020, is bijgewerkt tot 16 december 2019. Wij vragen om begrip als er een wijziging is rond of na die datum in uw persoonlijke situatie, welke niet verwerkt is in uw brief van de Actie Kerkbalans 2020.

Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage!
________________________________________

Nb. Extra informatie voor leden met een Toezegging kerkbalans via automatische incasso:

Doordat de website kerkbalans gekoppeld is aan de bijdragenadministratie zijn wij genoodzaakt om over te gaan naar het gewone kalenderjaar en kunnen wij het afwijkende kalenderjaar - maart lopend jaar t/m februari komend jaar - niet meer gebruiken. De eerste incasso krijgt u in maart 2020.

Voor degenen met een automatische incasso vorig jaar in 12 termijnen, vragen wij voor dit jaar extra begrip.

Via deze site wordt de totale toezegging verdeeld over 10 termijnen; de eerste termijn wordt vanaf maart elke maand geïncasseerd. De maanden november en december 2019 worden alsnog in januari en februari 2020 geïncasseerd.

Voor vragen hierover graag een e-mail sturen naar kerkbalans@pknvlaardingen.nl.

 
terug