ANBI ANBI

PROTESTANTSE GEMEENTE TE VLAARDINGEN
(ressorterend onder PKN)

De Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV) is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften en/of donaties volledig fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de voorschriften van de Belastingdienst.

RSIN/Fiscaal nummer
002414259

Contactadres:
Kerkelijk Bureau
Reigerlaan 47A
3136 JJ Vlaardingen
E-mail:
Wesite: www.pknvlaardingen.nl

Algemene Kerkenraad
Sriba:
Jan Baris
E-mail:

College van Kerkrentmeesters
Secretaris:
Flip Sterrenburg
E-mail:

Bankrekening
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG): NL 74 RABO 0373 7308 96

Beleidsplan en activiteiten
Zie de afzonderlijke pagina’s van de vier wijkgemeenten en het Diaconaal Missionair Centrum De Windwijzer.

Beloningsbeleid
De Protestantse gemeente Vlaardingen kent geen beloning toe aan haar bestuurders.

Financiële verantwoording 2017
Klik HIER voor de jaarrekening 2017 in PDF.

 

terug