Kerkelijke bijdragen Kerkelijke bijdragen


Alle vormen van kerkelijke bijdragen op een rij

Paas-, Eindejaarscollecte:
IBAN: NL18 RABO 0373 7308 37
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Vlaardingen

Vrijwillige bijdrage:
IBAN: NL74 RABO 0373 7308 96
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Vb

Solidariteitskas:
IBAN: NL96 RABO 0373 7308 88
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Sk

Collectebonnen:
IBAN: NL93 RABO 0373 7308 45
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Cb

 
Collectebonnen Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau door het bedrag aan bonnen over te maken op:
IBAN: NL93 RABO 0373 7308 45
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen - Cb
met vermelding van de soort bonnen
 
Er zijn bonnen van € 1,00 en van € 1,50 en van € 2,50.
 
Deze bonnen zijn gevat in boekjes:
een boekje met 20 bonnen van € 1,00 kost € 20,00
een boekje met 12 bonnen van € 1,50 kost € 18,00
een boekje met 10 bonnen van € 2,50 kost € 25,00
 
Met bijbetaling van € 2,00 voor portokosten worden de collectebonnen bij u thuisbezorgd.

 
Legaten Legaten

De kerk in uw testament
Uw kerk opnemen in uw testament is één van de manieren om ons te steunen. U steunt, naast het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus, ook uw eigen kerkelijke gemeente in Vlaardingen.
 

lees meer ┬╗
 
Jaarrekening 2017 Diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Jaarrekening 2017 Diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Geplaatst: 19 december 2018
Hierbij bieden wij u de jaarrekening over het kalenderjaar 2017 aan van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.

 
Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2017

Geplaatst: 25 oktober 2018
Hierbij bieden wij u de jaarrekening over het kalenderjaar 2017 aan van het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.