Legaten Legaten
Waarom zou ik een testament opmaken?
Als u geen testament heeft, bepaalt de wet wie uw spaargeld gaat krijgen na uw overlijden. Zonder familie gaat uw spaargeld zelfs naar de staat. Maar u kunt ook zélf bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren.
 
Waarom zou ik de kerk opnemen in mijn testament?
Met een testament kunt u regelen wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden. Zo kunt u regelen dat uw geliefden goed verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken in de wereld en in Vlaardingen kan blijven uitvoeren. U kunt zelfs, in overleg met een adviseur van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, aangeven dat uw geld alleen gaat naar dié doelen waar u zich betrokken bij voelt. Misschien is dat voor uw wijkgemeente of het jeugdwerk of juist voor het omzien naar elkaar in het pastoraat.
 
De Protestantse Gemeente Vlaardingen als mede-erfgenaam
Als u uw kerk opneemt in uw testament als mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld kinderen en familie, geeft u daarmee de kerk een deel van uw nalatenschap. U kunt uw kerk op twee manieren opnemen in uw testament: als erfgenaam of in de vorm van een legaat.
 
Erfstelling
Bij een erfstelling laat u uw nalatenschap gedeeltelijk of zelf geheel toekomen aan de kerk. Als de kerk tot (mede-)erfgenaam wordt benoemd zijn zij samen met eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk voor uw nalatenschap.
 
Legaat
Een legaat is een door u bepaald bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, bijvoorbeeld een huis of een schilderij.
 
Testament en notaris
Voor een testament moet u naar de notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek is meestal kosteloos. Als u al een testament heeft en u wilt het laten aanpassen, dan moet u hiervoor ook een afspraak maken bij de notaris.
 
Vragen? Bel (010) 4345941
Wilt u over het onderwerp nalaten aan de kerk verder praten, natuurlijk geheel vrijblijvend, of heeft u vragen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau en zij zorgen er voor dat er iemand contact met u opneemt. Vanzelfsprekend wordt vertrouwelijk omgegaan met uw vragen.
 
Direct contact opnemen
U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met een kerkrentmeester van het College: kerkrentmeesters@pknvlaardingen.nl.
 
terug