Kliederkerk - zondag 8 oktober Kliederkerk - zondag 8 oktober


Op zondag 8 oktober is er weer Kliederkerk in de Windwijzer.
Het thema is: Durf jij te delen?


Je bent van harte welkom vanaf 14:45 uur.

Met elkaar gaan we weer op een creatieve manier aan de slag met een Bijbelverhaal. Dit keer het verhaal over Elia en de Weduwe uit Sarefat (1 Koningen 17:1-16). Elia vraagt de vrouw bij wie hij logeert om een brood. De vrouw vertelt dat ze nog een klein beetje meel en olie heeft en dat ze daar nog brood van kan bakken, maar dat ze daarna zullen doodgaan van de honger. Zal ze toch delen?

En wij? Durven wij te delen? Durf jij te delen?

We beginnen de Kliederkerk met verschillende activiteiten om het thema te ontdekken.
Na een korte viering, eten we samen en sluiten we de middag samen af.

En dit keer op een toepasselijke wijze betreft het Bijbelverhaal; iedereen neemt iets te eten mee dat we samen zullen proeven, dus het eten delen we met elkaar. Wij hebben er al zin in en gaan ons best doen iets lekkers voor jullie mee te nemen uit onze eigen keuken [of eigen supermarkt  ;-)].

Wat neem jij voor eten mee? Overigens mag iedereen komen, ook als je niets mee neemt.
Er is echt wel genoeg :-).

Een hartelijke groet,
Hanneke Blom - missionair werker PGV, hannekeblom@dewindwijzer.nl . 
 
Kliederkerk Kliederkerk

Wil je je kinderen iets van het geloof of de bijbel meegeven, maar past een gewone kerkdienst niet bij jouw beleving of agenda? Dan is Kliederkerk iets voor jou! Bij Kliederkerk zijn ouders, grootouders en kinderen samen welkom om op creatieve manieren bijbelverhalen te ontdekken.


Een kliederkerkbijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen:
 1. Samen ontdekken
  Misschien heb je het bijbelverhaal dat deze Kliederkerk centraal staat nog nooit gehoord. Tijdens het ‘samen ontdekken’ ga je met allerlei creatieve activiteiten op onderzoek uit naar het verhaal. Waar gaat het over?
   
 2. Samen vieren
  Als we samen vieren vertellen we het verhaal dat centraal staat. We zingen een paar liedjes en we bidden samen.
   
 3. Samen eten
  Een kliederkerkbijeenkomst wordt altijd afgesloten aan een grote tafel vol met lekkere hapjes. Samen eten vinden we erg belangrijk, omdat je dan nog even lekker kunt napraten en verder kennis kunt maken met elkaar.
Voor Kliederkerk is kennis van de Bijbel of het geloof niet noodzakelijk, nieuwsgierigheid wel!

Kliederkerk is iedere tweede zondag van de maand van 15.00 tot 17.00, meestal in De Windwijzer (maar niet alrijd!)

Bekijk foto’s en luister naar liedjes via onze facebookpagina: facebook.nl/kliederkerkVLD.

We hopen je te zien!

 
 
Raad voor het Jeugdwerk Raad voor het Jeugdwerk
Sinds enkele jaren beschikt de Protestantse Gemeente van Vlaardingen over een Raad voor het Jeugdwerk (RvhJ). De RvhJ ondersteunt de AK bij het vormgeven van het kerkelijk jeugdwerk in onze stad en valt onder verantwoordelijkheid van de AK.

De RvhJ is samengesteld uit afgevaardigden van de vier Vlaardingse wijken; elke wijk is daarbij door één persoon in de Raad vertegenwoordigd, aangevuld met een voorzitter die voor de AK en wijkkerkenraden het aanspreekpunt is.

In de praktijk fungeert de RvhJ als een klankbord voor de jeugdwerker.
Sinds maart 2022 is Rob van Mourik als jeugdwerker voor alle wijken van de Vlaardingse PKN aan de slag. In overleg met de afgevaardigde van elke wijk en met de leiding van diverse jeugdclubs en verenigingen stelt zij een werkplan op, dat de basis vormt voor haar werkzaamheden.

Tijdens de vergaderingen van de RvhJ worden deze werkplannen besproken.
Ook de voortgang van het jeugdwerk in de wijken komt uitgebreid aan de orde.

De jeugdwerker is gericht op het begeleiden en adviseren van degenen die in de wijk op een of andere wijze bij het kinder- en jeugdwerk betrokken zijn; de uitvoering gebeurt in principe door de jeugdleiding zelf.
Door de begeleiding van een professional vindt er o.a. visievorming plaats, krijgt het jeugdwerk in de wijk nieuwe ideeën en worden ontwikkelingen begeleid.

Samenstelling Raad voor het Jeugdwerk (juli 2018):
Corrie de Jong (Centrum West)
Connie Koole (Holy)
Sebastiaan Vogel (Grote Kerk)
Cees Vermaat (voorzitter)
Rob van Mourik (jeugdwerker)

Voor de wijkgemeente Ambacht Oost is een vacature.
 
Bethelclubs CJV/GJO Bethelclubs CJV/GJO
In de Bethelkerk zijn op doordeweekse avonden al jaren veel kinderen te vinden. “De club” is bij de kinderen uit ‘t Ambacht een bekend fenomeen.  De elektronica gaat uit en de gezelligheid gaat aan. Knutselen, spelletjes, een speurtocht of een spel buiten mag oubollig en ouderwets klinken, het werkt nog prima in deze tijd. De kinderen gaan er wekelijks met veel plezier naar toe.
Op maandagavond is de jongensclub (leeftijd 8-12 jaar). Op dinsdag- (10-12 jaar) en donderdagavond (8-10 jaar) is er club voor de meisjes en op woensdagavond is de club voor de allerkleinste jongetjes en meisjes van 6 tot 8 jaar oud. Op zondagavond is het de beurt aan de tieners (12 tot 15 jaar) om de clubzaal te betrekken.  
 
Het begin van het schooljaar beginnen we met een startactiviteit voor alle clubs tegelijkertijd en halverwege het jaren vieren we de winter met een Midwinteractiviteit. 
Het jaar wordt afgesloten met een weekend op kamp naar Amerongen.
Het thema varieert, de sfeer is altijd hetzelfde: steengoed!

Kamp Bethelkerkclubs 2015