Wijkgemeenten algemeen Wijkgemeenten algemeen

Introductie

De Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV) is een levende gemeenschap. Ze bestaat organisatorisch uit vier wijkgemeenten: Ambacht-Oost, Centrum-West, Grote Kerk en Holy. Elk van de wijkgemeenten heeft een kerkenraad die verantwoordelijk is voor het beleid in de eigen wijk. Daarnaast is er ‘De Windwijzer’ - het Diaconaal-Missionair Centrum (DMC) van de PGV.
 
De Algemene Kerkenraad (AK) is de verbindende schakel en verantwoordelijk voor de bovenwijkse zaken van de PGV.
Zowel het diaconaat, als het beheer en de financiën kennen centrale organen, te weten het College van Diakenen (CvD) en het College van Kerkrentmeesters (CvK).
De predikanten en kerkelijk werkers komen bijeen in het ministerie van predikanten.
 
In alle vier de wijkkerkgebouwen, verspreid over de stad, zijn er elke zondag kerkdiensten. Er is daar plaats voor verkondiging, geloofsbeleving, geloofsgroei, zingeving en gemeenschapszin.
De voorgangers zijn predikanten en pastoraal werkers met preekbevoegdheid.
 
Naast deze professionals zijn er veel vrijwilligers actief. Doordeweeks bezoeken en ondersteunen zij kerkleden, en als het op hun pad komt mensen die niet tot de PGV horen. Koren en cantorijen repeteren, jeugdclubs, Bijbel- en gebedskringen komen bijeen, toerusting en zorg voor de naaste wordt gegeven, kerkenraden en andere groepen ontmoeten elkaar en bespreken hun werk. Er is een veelheid aan activiteiten. De betrokkenheid op de eigen activiteiten is groot.
 
terug