Vespers in de Grote Kerk - iedere derde zondag van de maand Vespers in de Grote Kerk - iedere derde zondag van de maand


Zondagmiddag 16 oktober 2022 om 17.00 uur
(Inloop met koffie vanaf 16.30 uur)
Grote Kerk Vlaardingen

Voorganger: Rob van Herwaarden
Thema: Micha 3
Ook te beluisteren via Kerkomroep.nl (Vlaardingen/ Grote Kerk)

 
De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om deze Vesperdienst te bezoeken.
In het nieuwe seizoen 2022/2223 staan ‘kleine profeten’ centraal, te starten met Micha.
De Vespercantorij is aanwezig en er is uiteraard ook gemeentezang. Wilt u uw Liedboek meenemen?
En er is collecte.

Wat betreft Corona: u blijft weg als u of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op corona. In de kerk blijven we elkaar de ruimte geven.

Over Micha: zijn stijl is levendig en beeldend. Het centrale thema is de spanning tussen de belofte van Heil en de aankondiging van onheil. Micha verzet zich op verwijtende toon tegen valse machthebbers. Hij keert zich tegen de opvatting dat Gods Heilbeloften onvoorwaardelijk zijn en zouden losstaan van het gedrag van mensen. Micha’s boodschap is dat gedrag en houding van mensen er wel degelijk toe doen. Hoe actueel……!

Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur in de Grote Kerk.
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

Kees Nieuwstraten
E-mail: corkees29@gmail.com
 
 
terug