VACATURE hoofd kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen VACATURE hoofd kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV) is vanwege de pensionering van het huidige hoofd van het kerkelijk bureau op zoek naar een kandidaat voor deze functie voor 20 uur per week.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de financiële- en andere (leden)administraties voor de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.
Je stuurt een groep enthousiaste vrijwilligers aan en werkt daarmee samen.
Tevens verzorg je de interne en externe communicatie met betrekking tot de werkzaamheden van het kerkelijk bureau.

Plaats in de organisatie
Het hoofd van het bureau is werkzaam op het kerkelijk bureau te Vlaardingen en rapporteert aan het College van Kerkrentmeesters.  

Taakomschrijving
 • (Doen) voeren van financiële- en andere administraties voor de gemeente: controleren, coderen, boeken, analyseren van financiële gegevens, bewaking debiteuren en crediteuren, facturering, aanmaningen, verzorgen kasbeheer, collecteadministratie, etc.
 • (Doen) verzorgen van betalingsverkeer met de bank (met overeengekomen tekenbevoegdheid).
 • Controleren declaraties.
 • (Mede) verzorgen systeembeheer; onderhoud hardware, bijhouden software, overleg over hardware /software met het College van Kerkrentmeesters, ondersteuning van vrijwilligers op automatiseringsgebied.
 • (Doen) voeren van financiële administratie betreffende de huur.
 • Mee ontwikkelen en inrichten van de boekhouding en administratieve organisatie.
 • Deelnemen aan projecten op financieel - administratief gebied.
 • Voeren van de personeelsadministratie.
Kennis en vaardigheden
 • HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding en ervaring.
 • Gedegen kennis van en ervaring met financiële administraties.
 • Kennis van geautomatiseerde boekhoudkundige systemen.
 • Vertrouwd zijn met LRP, Scipio en MS Office.
 • Kennis van de kerkorde.
 • In staat om heldere teksten te produceren.
 • Schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvaardig.
 • Goede contactuele vaardigheden, zorgvuldig, planmatig, doelgericht, klantgericht.
 • Betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
Verantwoordelijkheid
 • De medewerker is verantwoordelijk voor het correct en efficiënt uitvoeren van genoemde taken.
 • De medewerker is bevoegd beslissingen te nemen t.a.v. de uitvoering van de aan hem/haar opgedragen werkzaamheden, voor zover passend binnen de geldende richtlijnen en voorschriften.
 • Tekenbevoegdheid zoals overeengekomen met het College van Kerkrentmeesters.
Contacten
 • Intern: kerkrentmeesters, diaconie, predikanten, vrijwilligers van het kerkelijk bureau.
 • Extern: leveranciers, banken, overheidsinstellingen, kerkrentmeesters, LRP, SKG, landelijke organen PKN etc.

Inschaling: Salarisschaal 8 van de arbeidsvoorwaardenregeling PKN.

Geïnteresseerd?
Als je naar aanleiding van deze vacature aanvullende vragen hebt, kun je contact opnemen met Koen Korving, telefoonnummer 06-11995416 of e-mail khkorving@ziggo.nl.
We ontvangen graag jouw motivatie en Curriculum Vitae vóór 28 juni 2024 via e-mail khkorving@ziggo.nl.

 
terug