Vacature Missionair kerkelijk opbouwwerker Vacature Missionair kerkelijk opbouwwerker
Het bestuur van De Windwijzer zoekt namens de Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV) per 1 september 2022, of zo spoedig mogelijk hierna,
 
een missionair opbouwwerker van 0,5 FTE (18 uur)

De Protestantse Gemeente te Vlaardingen bestaat uit vier wijkgemeenten en het diaconaal-missionair centrum De Windwijzer.

‘De Windwijzer’ is het diaconaal-missionair centrum van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.  De Windwijzer is binnen kerkelijk Vlaardingen een broedplaats van activiteiten die de kerk beter wil laten aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. (Zie ook: www.dewindwijzer.nl.)

De missionair werker heeft haar/zijn werkplek binnen De Windwijzer, maar ondersteunt ook op verzoek de wijkgemeentes bij hun missionaire activiteiten.  

Het werk van de missionair opbouwwerker wordt mede begeleid door de Taakgroep Missionair Werk (TMW) waarin vertegenwoordigers van de wijkgemeenten en De Windwijzer zitting hebben.
 

De taken van de missionair opbouwwerker zullen bestaan uit:

 • Binnen De Windwijzer een samenhangend geheel van missionaire activiteiten ontwikkelen en begeleiden, waarbij de Zin op Zondag lezingen een centrale rol hebben.
 • Het coördineren van missionaire projecten binnen de PGV, zowel binnen De Windwijzer als binnen de vier wijkgemeenten.
 • Het op missionair gebied adviseren van het bestuur van De Windwijzer en van de Taakgroep Missionair Werk.
 • Het verzorgen van deskundigheidsbevordering op missionair gebied bij de vrijwilligers van De Windwijzer en de leden van de vier wijkgemeenten.
 • Het opzetten en actief onderhouden van een netwerk binnen Vlaardingen met instellingen die relevant zijn voor de uitvoering van de missionaire activiteiten.
   

De missionair opbouwwerker:

 • kan creatief denken, bezit innovatief vermogen en beschikt aantoonbaar over een pioniersgeest;
 • heeft het vermogen om mensen te verbinden en te stimuleren;
 • kan samenwerken met andere kerkelijk werkers en is in staat vrijwilligers te begeleiden en te motiveren;
 • staat open voor mensen met verschillende levens- en geloofsopvattingen en geloofsbeleving in kerk en samenleving;
 • is kerkelijk meelevend en heeft een oecumenische grondhouding;
 • is bereid om buiten kantooruren te werken.
   

Opleiding en ervaring:

HBO Theologie of een vergelijkbare opleiding, daarbij is ervaring met missionair kerkelijk opbouwwerk gewenst.

Ervaring in het werken met vrijwilligers en een aantoonbare maatschappelijk betrokkenheid.

De aanstelling is allereerst voor één jaar, met het voornemen om bij wederzijdse tevredenheid de aanstelling te verlengen met een tweede jaar.

Aanstelling vindt plaats volgens de rechtspositieregeling kerkelijk medewerkers van de PKN. Inschaling vindt, afhankelijk van ervaring en opleiding, plaats in de salarisschalen kerkelijk werkers 8 of 9.
 

Sollicitaties kunt u tot 31 augustus 2022 per mail richten aan:
Theo Werner, voorzitter Taakgroep Missionair Werk,
p/a De Windwijzer,
Schiedamseweg 95,
3134 BD Vlaardingen.
E-mailadres: theowerner@gmail.com. [Dit mailadres kan ook gebruikt worden voor het inwinnen van nadere informatie.]

 
terug