Ondertekening intentieovereenkomst overdracht Grote Kerk Ondertekening intentieovereenkomst overdracht Grote Kerk
Geplaatst: 9 september 2022
Op woensdag 7 september jl. hebben de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, de Gemeente Vlaardingen, Bibliotheek de Plataan en Stadsherstel Maassteden een intentieovereenkomst getekend. Hierin spreken zij af om het onderzoek op te starten naar herbestemming van de Grote Kerk. Er zal onderzocht worden of het gebouw in de toekomst in eigendom kan komen bij Stadsherstel Maassteden om er de plaatselijke bibliotheek te huisvesten. Hoewel In het eerder gepubliceerde persbericht over de ondertekening wordt gesproken van een feestelijke bijeenkomst, is dit niet van toepassing op de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters en velen met ons betreuren het in hoge mate dat de eeuwenoude kerk haar kerkelijke functie zal verliezen.

Al eerder heeft de Algemene Kerkenraad op advies van het College van Kerkrentmeesters het besluit genomen de Grote Kerk af te stoten vanwege het teruglopend aantal leden van onze kerkelijke gemeente waardoor de hoge onderhoudskosten van de monumentale kerk steeds moeilijker te dragen zijn. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de Grote Kerk een nieuwe bestemming te geven. Hierbij heeft steeds centraal gestaan dat de nieuwe invulling passend zou moeten zijn bij de oorspronkelijke functie van de kerk en bij het belang van het gebouw voor Vlaardingen. De beoogde vestiging van de lokale bibliotheek in de Grote Kerk voldoet zeker aan die wens.

Zoals in de intentieovereenkomst is opgenomen zal de Grote Kerk vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als plaats van samenkomst voor de erediensten en vieringen. Dat betekent niet dat de wijkgemeente Grote Kerk niet langer zichtbaar zal zijn in het centrum van Vlaardingen. De erediensten en vieringen van de wijkgemeente Grote Kerk zullen uiterlijk vanaf 1 januari 2023 plaatsvinden in de Rehobothkerk. Afspraken hierover worden momenteel gemaakt door de kerkenraden van de wijkgemeenten Centrum-West en Grote Kerk. De activiteiten van de wijkgemeente Grote Kerk zullen, zoals nu, worden voortgezet vanuit het gebouw de Dijk aan de Maassluissedijk.

Zowel Stadsherstel Vlaardingen als Bibliotheek de Plataan zijn beide enthousiast over de nieuwe gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk en het behoud van het monumentale rijksmonument in het centrum van de stad. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en spreken we als College van Kerkrentmeesters de hoop uit dat de intentieovereenkomst nog voor 1 januari a.s. kan worden bekrachtigd door een eigendomsoverdracht. Uiteraard zullen we u bij de nieuwe ontwikkelingen nader informeren.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gert-Jan Alberts


Vlaardingen, 9 september 2022

Lees HIER de intentieovereenkomst

 
terug