Resultaat Actie Kerkbalans 2020 Resultaat Actie Kerkbalans 2020
Geplaatst: 14 maart 2020
Het College van Kerkrentmeesters deelt u mee dat het resultaat van de Actie Kerkbalans 2020, gehouden onder het motto "Samen van betekenis zijn" zal gaan uitkomen op een bedrag van ongeveer
€ 700.000,--. Wij willen eenieder oprecht bedanken die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen.

In de Begroting van 2020 staat een bedrag van
€ 708.000,-- genoemd.
Heeft u nog niet toegezegd? Doe het alsnog! Het kleine tekort hopen we dan weg te kunnen werken!
Met uw toezegging en inzet kunnen we onze kerk en het kerkzijn in stand houden.
terug