Paascollecte 2024 - GA MEE Paascollecte 2024 - GA MEE

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde


Vlaardingen, maart 2024

Beste gemeenteleden,

Het is bijna Pasen, het belangrijkste feest van de kerk. Het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Die blijde boodschap van geloof, hoop en liefde mogen we delen met iedereen om ons heen, dichtbij en ver weg.

Met het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt de Protestantse Kerk ons als gelovigen én als gemeente uit om samen op pad te gaan. Om in onze eigen gemeente in gesprek te gaan met elkaar, om contact te leggen met andere christenen in onze omgeving en te verkennen hoe we samen vanuit Gods liefde kunnen leven.
Als gemeente zetten wij ons ervoor in dat iedereen zich thuis voelt. Met een diversiteit aan activiteiten voor mensen binnen en buiten de kerk, met diaconale en pastorale zorg, door samen te vieren, te zingen, te bidden en te leren. Zo inspireren en bemoedigen we elkaar en kunnen we samen getuigen van geloof, hoop en liefde.
Om alle activiteiten die daaraan bijdragen te organiseren, is naast de inzet van mensen ook geld nodig.
Daarom doen we een beroep op u.
Steun het werk in onze gemeente met een extra bijdrage. Dan blijven nu en in de toekomst waardevolle en inspirerende activiteiten mogelijk en vormen we samen een krachtig getuigenis van Gods goedheid in de wereld.

Voor een verzoek om deze extra bijdrage bent of wordt u benaderd via briefpost of e-mail. Heeft u geen verzoek ontvangen, dan is uw extra bijdrage uiteraard welkom op IBAN NL18 RABO 0373 7308 37, onder vermelding van ‘Paascollecte 2024’ en zo mogelijk uw registratienummer.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Een goede Stille Week en een gezegend Paasfeest toegewenst.        

Namens het College,
Koen Korving, voorzitter
 
terug