Actie Kerkbalans 2024 Toezeggingsbedrag per 7 juni 2024 Actie Kerkbalans 2024 Toezeggingsbedrag per 7 juni 2024
Geplaatst: 10 juni 2024
Met onderstaande informatie geven wij u opnieuw inzicht in de stand van de opbrengst Actie Kerkbalans 2024 in Vlaardingen. Op dit moment kunnen wij u meedelen dat de totale toezegging aan de Actie Kerkbalans 2024 € 633.700,- bedraagt. Wij danken eenieder die tot op heden een bijdrage heeft toegezegd en/of heeft overgemaakt. Wij zijn ook verheugd te melden dat het toezeggingsbedrag van de Actie Kerkbalans 2023 volledig is voldaan.
Met vriendelijke groet, Koen Korving, voorzitter College van Kerkrentmeesters
terug