Kerkterras 2017 Kerkterras 2017
Iedereen in Vlaardingen kent het Zomerterras: de laatste 3 weekenden in de zomervakantie staat het Oranjepark bol van muzikale activiteiten.

Dit jaar wordt op 20 augustus om 10.15 uur een oecumenische viering voor jong en oud gehouden op het terrein van het Zomerterras onder de naam Kerkterras.
 
Deze kerkdienst wordt vormgegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen en Remonstranten te Vlaardingen
 
Thema van de viering: ‘All you need is love’.

Er is een crèche voor de allerkleinsten.

Aan de dienst werken o.a. de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ en het kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.
 
Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?
Die droom kan werkelijkheid worden op zondagochtend 20 augustus.
Er wordt drie keer één uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Dinsdag 1, 8 en 15 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur
in de Bethelkerk.
 
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor moet zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg: predikant@ambachtoost.nl  of tel. 010 4348433
 
Terzijde: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de ‘Grote Kerk’ de schuilkerk.
 
terug