Kerkelijke bijdragen Kerkelijke bijdragen

Alle vormen van kerkelijke bijdragen op een rij

Paas-, Eindejaarscollecte:
IBAN: NL18 RABO 0373 7308 37
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Vlaardingen

Vrijwillige bijdrage:
IBAN: NL74 RABO 0373 7308 96
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Vb

Solidariteitskas:
IBAN: NL96 RABO 0373 7308 88
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Sk

Collectebonnen:
IBAN: NL93 RABO 0373 7308 45
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Cb
terug