Kerkblad Onderweg Kerkblad Onderweg
Redactie 
De eindredactie is in handen van Teun Kramer (coördinator).
De redactie bestaat uit Alie Piepenbroek en Marja Griffioen, terwijl de 'opmaakploeg van de maandag' wordt gevormd door Anneke Clement, Henny van Galen, Nico Horlings, Jochem v.d. Kooij, Teun Kramer en Jacqueline Wiersma.

Kopij
De kopij kan op maandag tot 17.00 uur per e-mail worden aangeleverd naar redactie.onderweg@hetnet.nl met een kopie naar kerkonderweg@zonnet.nl.
Kopij voor de wijkberichten graag NIET naar de redactie zenden, maar naar de predikant of de scriba van de desbetreffende wijkgemeente.
Illustraties graag als JPG-bestand aanleveren.

Reactie op artikelen in Onderweg
kunt u zenden naar: reageren.onderweg@gmail.com.

Redactieadres
Het redactieadres is Billitonlaan 104, 3131 LL Vlaardingen, tel. 06 12 58 11 96.
De redactie is hier alleen op maandagavond aanwezig.

Abonnementsprijs
€ 34,- per jaar

Opgaven abonnementen en adreswijzigingen
E-mail: sheila@hetmediacentrum.nl
Tel.nr.: 0181 31 69 79

Bezorging en advertenties
Voor opgave advertenties, vragen en klachten over bezorging (ook als uw Onderweg op zaterdag 12.00 uur nog niet is bezorgd):
bezorging.onderweg@gmail.com
Tel. nr.: 06 30 68 17 92
 
terug