KERKBALANS 2021, het resultaat KERKBALANS 2021, het resultaat
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

IBAN: NL74 RABO 0373 7308 96

 
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022
doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans.
 

Wat is Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente.
Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij aan hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

Daarom is er de Actie Kerkbalans

Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld.

Wat is de Kerk waard en wat is de Kerk u waard?

De Kerk, vindplaats van geloof, in verbondenheid met anderen en met ruimte voor persoonlijke beleving.
 
De Kerk, vindplaats van hoop voor nu en voor de toekomst, in de wereld van vandaag en morgen, waar recht en gerechtigheid met voeten getreden worden.
De Kerk wil in ieder geval een waardevolle en een liefdevolle plek zijn, een thuishaven voor iedereen om op adem te komen. Een plek waar zorgen voor elkaar en omzien naar anderen voorop staan. Daartoe aangespoord door het Evangelie van Jezus Christus’ Blijde Boodschap dat God met ieder mens bewogen is en met eenieder zijn/haar eigen weg gaat.

Ook in 2022 willen we er zijn voor iedereen die de Kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We hopen van harte dat u de Kerk ook dit jaar blijft steunen. Wellicht wilt u uw bijdrage dit jaar naar boven aanpassen, maar vanzelfsprekend zijn we blij met elke bijdrage.

Helpt u mee om uw Kerk in 2022: in beweging te houden, met haar de onderlinge verbondenheid te bewaren, te zoeken naar nieuwe activiteiten en om te zien naar eenieder die dat nodig heeft?

Doe uw toezegging voor een vrijwillige bijdrage in 2022

Op deze site kunt u met uw postcode, huisnummer, geboortedatum en uw registratienummer inloggen om nu al via deze link een toezegging voor
het jaar 2022 te doen.
Een bevestiging volgt dan per e-mail.
Heeft u geen registratienummer en wilt u tóch meedoen: ook dan is de vrijwillige bijdrage via dezelfde link als hierboven toe te zeggen.
Vul dan de eerste drie velden in en klik vervolgens op » Ik ben mijn registratienummer kwijt. U ontvangt dan een e-mail met uw persoonlijke
registratienummer.

Doet u dit vóór 3 januari 2022, dan wordt u voor de Actie Kerkbalans 2022 niet meer aan de deur benaderd.

Heeft u vragen hierover, dan graag een e-mail sturen naar kerkbalans@pknvlaardingen.nl.
 
terug