Kerkbalans 2021 - Evaluatie Kerkbalans 2021 - Evaluatie

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGENBeste gemeenteleden

Vorig jaar werd u benaderd voor de Actie Kerkbalans 2021 met als thema:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.


We zijn heel dankbaar voor alle kerkelijk bijdragen en giften van het afgelopen jaar.
Inmiddels kunnen wij u melden dat de stand ontvangen bijdragen van de Actie Kerkbalans 2021 tot op heden is: € 683.928.
Het toegezegde bedrag van € 700.00 is helaas niet gehaald.
Eind vorig jaar en kortgeleden hebben wij een oproep gedaan om zo mogelijk het verschil van goed te maken, hierop ontvangen wij gelukkig positieve reacties.

Op dit moment is het resterende verschil ruim € 16.000.
U kunt alsnog uw bijdrage overmaken naar IBAN NL74 RABO 0373 7308 96, onder vermelding van Kerkbalans 2021 en zo mogelijk met vermelding van uw registratienummer. Bij voorbaat onze grote dank!

Met elkaar zijn wij de Kerk, vandaag, morgen en in de toekomst!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
De Commissie Geldwerving.

 
terug