MEDITATIEF MOMENT MEDITATIEF MOMENT
Geplaatst 30 maart 2022
 

MEDIATIEF MOMENT

PAASNACHT
Het feest der feesten!

Ik heb bij de paasnacht altijd de beschrijving voor ogen van de paasnacht in Hippo, de Noord-Afrikaanse stad waar Augustinus bisschop was.
Deze paasnacht is prachtig beschreven in het in 1947 verschenen boek ‘Augustinus de zielzorger’ - een studie over de praktijk van een kerkvader’ van F. van der Meer (1904-1994).In de Paasnacht werden de nieuwelingen in het geloof gedoopt. Het was de meest vreugdevolle nachtwake van de christenheid. Het is volgens Van der Meer moeilijk voor te stellen hoe verrukt de mensen toen waren bij dit feest van de opstanding van Christus. Er was dan “een mystieke alomvattendheid en een forsheid in de blijdschap welke wij niet meer kennen, en waarvan de middernachtelijke Paasliturgie bij de Russen nog enig denkbeeld kan geven”.

De ‘Grote kerk’ in Hippo was in de Paasnacht stampvol. Het is een viering door de nacht heen tot de vroege morgen.

In de Paasnacht is de kerk helder verlicht. Ook de preek is dan één spelen met licht. ‘Zonder twijfel moest Christus in de nacht verrijzen, omdat hij door zijn verrijzenis ook onze duisternis heeft verlicht’. Augustinus maande zijn kinderen met de woorden van de apostel: ‘ook gij waart eens duisternis, nu echter zijt gij licht in de Heer.’ Hij keek naar de vele lichten in de kerk en zei: ‘In dit huis van gebed hebben wij alle lichten aangestoken: moge God die eens op zijn woord licht deed ontstralen aan de duisternis, licht doen opstralen in ons hart, zodat wij evenzo licht maken in ons binnenste.’
Het is het feest van het Licht tegen het donker.
De nieuwe paaskaars wordt brandend binnengedragen, we delen het licht.
Het feest waarin we vol vreugde uitroepen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’.
In zo’n vreugdevolle nacht heffen we het glas ‘gegist of ongegist druivensap’ met elkaar.
Het is Pasen!
Soms wordt wel eens gezegd dat Afrikaanse of evangelische christenen als enige met vreugde en blijdschap de kerkdienst beleven en zich zo uiten. Die stelling heb ik nooit gedeeld. Wij kennen die vreugde ook. Wij vieren in volle vreugde de Paasnacht. Daar komt alles samen. Daar begint het, ieder jaar opnieuw.
Het licht heeft ons aangestoten.
Dit jaar mogen wij weer Pasen vieren. Voluit.
Dat we met velen het licht in de paasnacht mogen verdelen.
En de paasmorgendienst dan? Dat is in wezen één grote nagalm van de paasnacht!

Ds. Guus A.V. Fröberg
 
 
terug