Kerkterras 2023 op 20 augustus Kerkterras 2023 op 20 augustus
Op zondag 20 augustus is er om 10.30 uur op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark de jaarlijkse oecumenische kerkdienst, onder de naam KERKTERRAS.
Dit wordt alweer de zesde uitgave. Vorig jaar is de draad weer opgepakt na een onderbreking van twee jaar.


In de naweeën van Corona wisten een kleine 1000 mensen de weg naar dit geweldige evenement weer te vinden.
Deze openluchtkerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie (Pax Christikerk en H. Lucaskerk) van de Rooms-Katholieke kerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, Kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.

Thema van de viering:  ‘Oog voor elkaar’

Aan de dienst werken o.a. band ‘Impuls’ van de Pax Christikerk en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks. Impuls en het voor deze dienst gevormde kerkterraskoor staan onder leiding van  Dick Nels. En bovenal is het de bedoeling iedereen die dat kan van harte meezingt.
Er is geen crèche, maar er is alle ruimte voor de allerkleinsten om in de nabijheid van de ouders op een meegebracht kleed te spelen.

Niet onbelangrijk: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ) de schuilkerk.

Zondag 20 augustus 10.30 uur
Oranjepark (ingang Julianasingel)


Vrijwilligers kunnen zich melden via: kerkterras@gmail.com.

Kijk ook op Facebook: KerkterrasVld.

Van harte uitgenodigd!
 

Kerkterraskoor

Voor het Kerkterras van 20 augustus a.s. zouden we graag weer een gelegenheids-koor samenstellen. Hoe leuk is het om met jong en oud samen met onze broeders en zusters te zingen op het Kerkterras! Aanmelden kan tot eind mei op kerkterras@gmail.com.
Dick Nels neemt de coördinatie op zich voor de muziek en zang.

De repetitiedagen zijn al bekend, en dat zijn:
- woensdag 7 juni,
- woensdag 21 juni en
- woensdag 16 augustus.

We zingen dan van 20.00 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk, Reigerlaan 5.

Aamelden
Mocht er belangstelling zijn vanuit de gemeente om mee te werken aan de muzikale begeleiding, neem dan vóór 5 mei contact op, ook via kerkterras@gmail.com.
Dick Nels kan het dan verder afstemmen.

Martin Edelman
Secretaris VKV en coördinator Kerkterras

terug