Vacature Missionair kerkelijk opbouwwerker PGV Vacature Missionair kerkelijk opbouwwerker PGV
De Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV) zoekt per 1 december 2019, of zo spoedig mogelijk hierna,
 
een missionair opbouwwerker (1,0 FTE ) voor de projectperiode van 2 jaar.

De Protestantse Gemeente te Vlaardingen bestaat uit vier wijkgemeenten en het diaconaal-missionair centrum De Windwijzer.

De vier wijkgemeenten van de PGV zijn verschillend van karakter. Zij willen echter alle vier duidelijk vormgeven aan hun missionaire opdracht en ook graag een levende en actieve kerk in de wijk en de stad zijn, (zie ook: www.pknvlaardingen.nl/wijkgemeenten
).

‘De Windwijzer’ is het diaconaal-missionair centrum van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. (De Windwijzer is gevestigd aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen.) De Windwijzer is binnen kerkelijk Vlaardingen een broedplaats van activiteiten die de kerk beter laten aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij, (zie ook: www.dewindwijzer.nl).

Gezocht wordt iemand die geïnspireerd is door de Geest die ruimte schept, en die samen met de vier wijkgemeenten en De Windwijzer naar nieuwe wegen wil zoeken om die Geest de ruimte te geven.

Meer dan tot nu toe zal er een intensievere wisselwerking moeten komen tussen De Windwijzer en de vier wijkgemeenten, hetgeen ook geldt voor de wijkgemeenten onderling. De missionair opbouwwerker heeft hierin een duidelijke rol en opdracht.

Het werk van de missionair opbouwwerker wordt aangestuurd door de Stuurgroep Missionair Werk (SMW) waarin vertegenwoordigers van de wijkgemeenten en De Windwijzer zitting hebben.

De taken van de missionair opbouwwerker zullen bestaan uit:
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van missionaire projecten binnen de PGV, zowel binnen De Windwijzer als binnen de vier wijkgemeenten;
 • Het actief zoeken naar verbindingen en synergie tussen De Windwijzer en de wijkgemeenten;
 • Het op missionair gebied adviseren van de SMW en zo nodig de Algemene Kerkenraad, het bestuur van De Windwijzer en/of de wijkgemeenten;
 • Het verzorgen van deskundigheidsbevordering op missionair gebied bij de vrijwilligers van De Windwijzer en de leden van de vier wijkgemeenten;
 • Het afstemmen en coördineren van de diverse missionaire activiteiten die binnen de PGV in De Windwijzer en de verschillende wijkgemeenten plaatsvinden;
 • Het opzetten en actief onderhouden van een netwerk binnen Vlaardingen met instellingen die relevant zijn voor de uitvoering van de missionaire activiteiten.
   
De missionair opbouwwerker:
 • Kan creatief denken, bezit innovatief vermogen en beschikt aantoonbaar over een pioniersgeest;
 • Heeft het vermogen om mensen te verbinden en te stimuleren;
 • Heeft het vermogen om te analyseren en waarnemingen te vertalen in beleidsaanzetten en activiteiten;
 • Kan samenwerken met vrijwilligers, gemeenteleden en professionals;
 • Hij/zij moet vrijwilligers en gemeenteleden kunnen inspireren;
 • Staat open naar mensen met verschillende levens- en geloofsopvattingen en geloofsbeleving in kerk en samenleving;
 • Is kerkelijk betrokken en heeft een oecumenisch grondhouding;
 • Is bereid om buiten kantooruren te werken.

 

Opleiding en ervaring:

HBO Theologie of vergelijkbare opleiding, daarbij is ervaring met missionair kerkelijk opbouwwerk gewenst.

Ervaring in het werken met vrijwilligers en een aantoonbare maatschappelijk betrokkenheid, bijvoorbeeld via vrijwilligersactiviteiten.

De aanstelling is voorlopig voor één jaar, verlenging voor een jaar behoort tot de mogelijkheden.
 

De aanstelling is allereerst voor één jaar, met het voornemen om bij wederzijdse tevredenheid de aanstelling te verlengen met een tweede jaar.

Het is ook mogelijk om op een deel van deze betrekkingsomvang te solliciteren. De sollicitatiecommissie zal dan in haar overwegingen de onderlinge samenwerking van de missionair werkers nadrukkelijk betrekken.

Aanstelling vindt plaats volgens de rechtspositieregeling kerkelijk medewerkers van de PKN.

Sollicitaties kunt u tot 15 november 2019 richten tot de secretaris van de Stuurgroep Missionair Werk, p/a De Windwijzer, Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen.

---------------------------


Informatie over deze vacature is per mail verkrijgbaar bij Theo Werner.

 
terug