Actie Kerkbalans 2023 Actie Kerkbalans 2023

        
                PROTESTANTSE GEMEENTE te VLAARDINGEN
                                          College van Kerkrentmeesters
 
 
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan:
Zaterdag 14 t/m zaterdag 28 januari 2023

Onze Protestantse Gemeente te Vlaardingen doet weer mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is:
Geef vandaag voor de kerk van morgen, want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig, want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. Dit verzoek gaan wij aan u richten per brief in de tweede helft van januari, tenzij u vóór 4 januari 2023 digitaal hebt toegezegd.


Ook al ontvangt u de Kerkbalansbrief over de post of aan de deur, digitaal uw toezegging doen, kan nog steeds! Ga hiervoor naar: www.pknvlaardingen.nl/kerkbalans/.
Hier kunt u met uw postcode, huisnummer, geboortedatum en uw registratienummer inloggen om nu al via deze link voor het jaar 2023 een toezegging te doen.

Heeft u geen registratienummer en wilt u tóch meedoen: ook dan is het mogelijk uw vrijwillige bijdrage via dezelfde link als hierboven toe te zeggen. Vul dan de eerste drie velden in en klik vervolgens op ‘Ik ben mijn registratienummer kwijt’. U ontvangt dan een e-mail met uw persoonlijke registratienummer.

U kunt aangeven hoeveel u gaat bijdragen, in hoeveel termijnen en met welke betaalwijze. U krijgt een bevestiging van ontvangst via de e-mail terug.
N.B. Heeft u het afgelopen jaar een nieuw e-mailadres gekregen: geef dit door aan het kerkelijk bureau; ook van de digitale verhuizingen zijn wij graag op de hoogte!

Heeft u vragen?
Stuur een e-mail naar kerkbalans@pknvlaardingen.nl.

De digitale verwerking is een enorm fijn hulpmiddel voor de administratie.
U kunt op het antwoordformulier dat u tijdens de actieperiode aangereikt krijgt, aangeven dat u reeds digitaal heeft toegezegd.

Het antwoordformulier in de antwoordenveloppe wordt vanaf 21 januari 2023 bij u opgehaald.  

Wij hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op de startdatum van de landelijke Actie Kerkbalans 2023
zaterdag 14 januari a.s. zal om 13.00 uur met klokgelui de
actieperiode ingeluid gaan worden.

Op naar de kerk van morgen!

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Alberts,
voorzitter College van Kerkrentmeesters



 
terug