Begrotingen 2019 Begrotingen 2019
Geplaatst: 26 januari 2019
De Algemene Kerkenraad maakt bekend dat in zijn vergadering van 21 januari 2019 de Begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Begroting 2019 van het College van Diakenen voorlopig zijn vastgesteld.

Vanaf 4 februari 2019 tot en met 25 februari 2019 kunnen opmerkingen kenbaar worden gemaakt.
» Lees verder
terug