Bekendmaking Algemene Kerkenraad w.b. begrotingen 2019 Bekendmaking Algemene Kerkenraad w.b. begrotingen 2019
De Algemene Kerkenraad maakt bekend dat in zijn vergadering van 21 januari 2019 de Begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Begroting 2019 van het College van Diakenen voorlopig zijn vastgesteld.

De Begroting 2019 van het College van Diakenen
kan vanaf 4 februari 2019 worden ingezien op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen:
www. pknvlaardingen.nl of op het Diaconaal Bureau, Schiedamseweg 95, Vlaardingen (tel. 010-4346855).


De Begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters (incl. toelichting)
kan eveneens vanaf 4 februari 2019 worden ingezien
op de website van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen of op het Kerkelijke Bureau, Reigerlaan 47a, Vlaardingen (tel. 010-4345941).


Vanaf 4 februari 2019 tot en met 25 februari 2019 kunnen opmerkingen kenbaar worden gemaakt
bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, Carry Pothuiskade 110, 3137 ZC; e-mail:
janbaris@pknvlaardingen.nl.

Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Vlaardingen,
J. Baris, scriba. Chr. Bos, voorzitter.

 
terug