Zending en Zegen Zending en Zegen
Dinsdag 9 april 2019, 20.00 uur
in Kerkcentrum Holy


De verbinding tussen de liturgie op zondag en de christelijke levenspraktijk in het leven van alle dag wordt gevormd door de zending uitgesproken voor de zegen, aan het einde van de dienst.
De gemeente wordt gezonden, op weg gestuurd om datgene wat we zojuist hebben gevierd vorm te geven in het dagelijks leven.

Hiermee wordt ook recht gedaan aan de oeroude drieslag die een christelijke gemeente kenmerkt: leren, vieren en dienen.

Hierna volgt in de eredienst de zegen.
Gezegend gaan wij onderweg. De zegen treffen we op meerder plaatsen binnen en buiten de muren van de kerk.
De zegen wordt uitgesproken bij doop, bij belijdenis, bij het huwelijk en bij levensverbintenissen en bij de uitvaart. Maar werd en wordt op veel meer plaatsen en tijden uitgesproken. We noemen de zegen van het huis, de zegen van de wapens, de zegen van de auto’s. Dat maakte de zegen ook tot een spannend, soms omstreden gebeuren.

Dit is de laatste avond in de serie ‘Geloven met hoofd, hart en handen’.
Ook wie eerdere avond niet kon bijwonen is van harte welkom.


De avond word (in)geleid door ds. PeterJan van de Wal en ds. Guus A.V.Fröberg.


 
terug