Vespers in de Grote Kerk: dit seizoen over ‘gelijkenissen’ Vespers in de Grote Kerk: dit seizoen over ‘gelijkenissen’

(iedere derde zondag van de maand)

Zondagmiddag 20 december 17.00 uur
Grote Kerk Vlaardingen
Gelijkenis van het verloren schaap
Voorganger Co Elshout


Graag nodigt de Vesper-werkgroep u uit om eens een Vesperdienst te bezoeken.
Deze diensten worden gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met mooie muziek in een prachtige akoestiek.
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

Uiteraard is de dienst “Coronaproof”
Van te voren aanmelden hoeft niet, wel worden bij binnenkomst uw contactgegevens genoteerd.
U blijft weg als u gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op Corona.
U draagt een mondkapje bij het verplaatsen in de kerk.

De zang wordt verzorgd door leden van de Vespercantorij.

Het woord ‘Vesper’komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

Tot en met mei 2021 is het thema: ‘gelijkenissen’. Een gelijkenis is een spiegelverhaal. Het houdt ons een spiegel voor in een verhaal uit de gewone alledaagse werkelijkheid en belevingswereld. Veel gelijkenissen kennen de zin: ‘Wie van jullie zou niet…?’ Zo wordt de boodschap duidelijk gemaakt en van de hoorders/lezers verwacht om er verder invulling aan te geven.

Bezoek eens een Vesper!
Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur in de Grote Kerk.
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten
E-mail: corkees29@gmail.com

 
 
terug