VACATURE SENIORENPASTOR (0,5 - 0,7 fte) VACATURE SENIORENPASTOR (0,5 - 0,7 fte)
Wie zoeken wij:
Een kerkelijk werker die vanuit een christelijke geloofsovertuiging met aandacht en toewijding invulling geeft aan de zorg voor de oudere gemeenteleden van de Protestantse Gemeente in Vlaardingen (PGV).

We zoeken een enthousiaste seniorenpastor voor de volgende taken:
 • (crisis)pastoraat aan senioren in zorginstellingen;
 • (crisis)pastoraat aan senioren thuis met behoefte aan zorg en contact;
 • het oprichten van en deelname aan het team seniorenpastoraat;
 • het toerusten van vrijwilligers die actief zijn in het seniorenpastoraat;
 • contacten onderhouden met de geestelijk verzorgers die in de zorginstellingen werkzaam zijn;
 • het leiden van rouwdiensten;
 • het begeleiden van (eventuele) gespreksgroepen voor senioren;
 • actieve deelname aan het overleg van ministerie van predikanten en kerkelijk werkers;
Omdat het seniorenpastoraat onderdeel is van een nieuwe opzet in het pastoraat, kunt u door uw kennis en ervaring een positieve bijdrage leveren aan de opzet en verdere uitwerking van het seniorenpastoraat.

Wie zijn wij?
De PGV bestaat uit wijkgemeente Ambacht-Oost, wijkgemeente Centrum West, wijkgemeente Grote kerk, wijkgemeente Holy, Noorderlicht Vlaardingen en diaconaal-missionair centrum de Windwijzer. Over de wijken verspreid bevinden zich een aantal zorginstellingen. Het omzien naar elkaar vinden we van essentieel belang in het samen kerkzijn. De predikanten en kerkelijk werkers zetten zich samen met gemeenteleden in voor het pastoraat in de gemeente. We begeleiden gemeenteleden rondom ziekte, rouw of andere kruispunten van het leven en we bezoeken de senioren. Als seniorenpastor word je onderdeel van dit team.
In 2023 zijn er belangrijke stappen gezet in het kader van de gemeentevernieuwing. We zijn een krimpende gemeente en dat maakt dat de twee ontstane predikantsvacatures de afgelopen periode anders zijn ingevuld. Er heeft een herverdeling van taken plaatsgevonden waarbij we als team van predikanten en kerkelijk werkers meer samenwerken én de nieuwe functie van seniorenpastor is ontstaan. We willen het seniorenpastoraat een zelfstandig onderdeel maken omdat we pastorale zorg met aandacht en toewijding willen (blijven) bieden en één duidelijk aanspreekpunt willen voor de pastorale zorg in de zorginstellingen.
Voor een impressie van de activiteiten die in onze gemeente plaats vinden verwijzen we graag naar het 'Jaarbeeld 2023'.

Wat vragen wij?
Gezien de taken en de veelkleurigheid binnen de PGV zoeken we iemand die:
 • een open en begripvolle houding heeft naar gemeenteleden uit verschillende geloofsrichtingen van onze gemeente;
 • om kan gaan met geloofsverschillen in de volle breedte van de PGV, van gereformeerde bond tot en met vrijzinnig;
 • enige jaren ervaring heeft in het pastoraat;
 • ervaring heeft in het leiden van rouwdiensten en/of in voorgaan in kerkdiensten;
 • kan samenwerken met collega’s zowel binnen als buiten de PGV;
 • over goede contactuele eigenschappen bezit en helder is in de communicatie;
 • ingeschreven staat in het register van kerkelijk werkers van de PKN of daartoe bereid is.

Wat hebben we te bieden:
 • een dienstverband van (maximaal) 0,7 fte voor de duur voor twee jaar;
 • een zelfstandige functie waarin betrokkenheid, initiatief en professionaliteit worden gewaardeerd - ons motto is: Goede zorg voor anderen hangt samen met goede zorg voor het eigen werkplezier;
 • een actief en betrokken team van predikanten en kerkelijk werkers;
 • een flexwerkplek in één van onze kerkgebouwen;
 • een functie in schaal 9 van de Protestantse Kerk Nederland met salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de PKN.    

Geïnteresseerd?
 • Als u naar aanleiding van deze vacature aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met Petra Nijboer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-2499872 of e-mailadres petra@pknvlaardingenholy.nl.
 • We ontvangen graag uw motivatie en een Curriculum Vitae vóór 28 april 2024 via het e-mailadres: kievitwilma@gmail.com.
 De gesprekken zullen plaatsvinden in week 19 (= 4 t/m 8 mei 2024).

Zie ook: Jaarbeeld 2023 (op pknvlaardingenholy.nl).
 
 
VACATURE hoofd kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen VACATURE hoofd kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV) is vanwege de pensionering van het huidige hoofd van het kerkelijk bureau op zoek naar een kandidaat voor deze functie voor 20 uur per week.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de financiële- en andere (leden)administraties voor de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.
Je stuurt een groep enthousiaste vrijwilligers aan en werkt daarmee samen.
Tevens verzorg je de interne en externe communicatie met betrekking tot de werkzaamheden van het kerkelijk bureau.

Plaats in de organisatie
Het hoofd van het bureau is werkzaam op het kerkelijk bureau te Vlaardingen en rapporteert aan het College van Kerkrentmeesters.  

Taakomschrijving
 • (Doen) voeren van financiële- en andere administraties voor de gemeente: controleren, coderen, boeken, analyseren van financiële gegevens, bewaking debiteuren en crediteuren, facturering, aanmaningen, verzorgen kasbeheer, collecteadministratie, etc.
 • (Doen) verzorgen van betalingsverkeer met de bank (met overeengekomen tekenbevoegdheid).
 • Controleren declaraties.
 • (Mede) verzorgen systeembeheer; onderhoud hardware, bijhouden software, overleg over hardware /software met het College van Kerkrentmeesters, ondersteuning van vrijwilligers op automatiseringsgebied.
 • (Doen) voeren van financiële administratie betreffende de huur.
 • Mee ontwikkelen en inrichten van de boekhouding en administratieve organisatie.
 • Deelnemen aan projecten op financieel - administratief gebied.
 • Voeren van de personeelsadministratie.
Kennis en vaardigheden
 • HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding en ervaring.
 • Gedegen kennis van en ervaring met financiële administraties.
 • Kennis van geautomatiseerde boekhoudkundige systemen.
 • Vertrouwd zijn met LRP, Scipio en MS Office.
 • Kennis van de kerkorde.
 • In staat om heldere teksten te produceren.
 • Schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvaardig.
 • Goede contactuele vaardigheden, zorgvuldig, planmatig, doelgericht, klantgericht.
 • Betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
Verantwoordelijkheid
 • De medewerker is verantwoordelijk voor het correct en efficiënt uitvoeren van genoemde taken.
 • De medewerker is bevoegd beslissingen te nemen t.a.v. de uitvoering van de aan hem/haar opgedragen werkzaamheden, voor zover passend binnen de geldende richtlijnen en voorschriften.
 • Tekenbevoegdheid zoals overeengekomen met het College van Kerkrentmeesters.
Contacten
 • Intern: kerkrentmeesters, diaconie, predikanten, vrijwilligers van het kerkelijk bureau.
 • Extern: leveranciers, banken, overheidsinstellingen, kerkrentmeesters, LRP, SKG, landelijke organen PKN etc.

Inschaling: Salarisschaal 8 van de arbeidsvoorwaardenregeling PKN.

Geïnteresseerd?
Als je naar aanleiding van deze vacature aanvullende vragen hebt, kun je contact opnemen met Koen Korving, telefoonnummer 06-11995416 of e-mail khkorving@ziggo.nl.
We ontvangen graag jouw motivatie en Curriculum Vitae vóór 28 juni 2024 via e-mail khkorving@ziggo.nl.