Vacature Missionair kerkelijk opbouwwerker Vacature Missionair kerkelijk opbouwwerker
De Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV) zoekt per 1 januari 2021, of zo spoedig mogelijk hierna,
 
een missionair opbouwwerker 0,8 FTE voor een projectperiode van 2 jaar.

De Protestantse Gemeente te Vlaardingen bestaat uit vier wijkgemeenten en het diaconaal-missionair centrum De Windwijzer.

De vier wijkgemeenten van de PGV zijn verschillend van karakter. Zij willen echter alle vier duidelijk vormgeven aan hun missionaire opdracht en ook graag een levende en actieve kerk in de wijk en de stad zijn, (zie ook: www.pknvlaardingen.nl/wijkgemeenten).

‘De Windwijzer’ is het diaconaal-missionair centrum van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.  De Windwijzer is binnen kerkelijk Vlaardingen een broedplaats van activiteiten die de kerk beter wil laten aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij.  (Zie ook: www.dewindwijzer.nl)

Op dit moment is er al een missionair werker aangesteld voor 0,2 FTE, waarmee samengewerkt gewerkt gaat worden. De reeds aangestelde werker is momenteel al in gesprek met de wijkgemeentes en De Windwijzer om een beter beeld van verwachtingen en mogelijke toekomstige activiteiten te krijgen.

Meer dan tot nu toe zal er een intensieve samenwerking en verbinding moeten komen tussen De Windwijzer en de vier wijkgemeenten, hetgeen ook geldt voor de wijkgemeenten onderling.

Het werk van de missionair opbouwwerker wordt aangestuurd door de Stuurgroep Missionair Werk (SMW) waarin vertegenwoordigers van de wijkgemeenten en De Windwijzer zitting hebben.
 

De taken van de missionair opbouwwerker zullen bestaan uit:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van missionaire projecten binnen de PGV, zowel binnen De Windwijzer als binnen de vier wijkgemeenten;
 • Het actief zoeken naar verbindingen en synergie tussen De Windwijzer en de wijkgemeenten en deze uitwerken;
 • Het op missionair gebied adviseren van de SMW en zo nodig de Algemene Kerkenraad, het bestuur van De Windwijzer en/of de wijkgemeenten;
 • Het verzorgen van deskundigheidsbevordering op missionair gebied bij de vrijwilligers van De Windwijzer en de leden van de vier wijkgemeenten.
 • Het afstemmen en coördineren van de diverse missionaire activiteiten die binnen de PGV in De Windwijzer en de verschillende wijkgemeenten plaatsvinden;
 • Het opzetten en actief onderhouden van een netwerk binnen Vlaardingen met instellingen die relevant zijn voor de uitvoering van de missionaire activiteiten.
 
De missionair opbouwwerker:    
 • Kan creatief denken, bezit innovatief vermogen en beschikt aantoonbaar over een pioniersgeest;
 • Heeft het vermogen om mensen te verbinden en te stimuleren;
 • Heeft het vermogen om te analyseren en waarnemingen te vertalen in beleidsaanzetten, adviezen en activiteiten;
 • Kan samenwerken met vrijwilligers, gemeenteleden en professionals;
 • Staat open voor mensen met verschillende levens- en geloofsopvattingen en geloofsbeleving in kerk en samenleving;
 • Is kerkelijk meelevend en heeft een oecumenische grondhouding;
 • Is bereid om buiten kantooruren te werken;
 • Heeft De Windwijzer als centrale werkplek.

 
Opleiding en ervaring:

HBO Theologie of een vergelijkbare opleiding, daarbij is ervaring met missionair kerkelijk opbouwwerk gewenst.

Ervaring in het werken met vrijwilligers en een aantoonbare maatschappelijk betrokkenheid, bijvoorbeeld via vrijwilligersactiviteiten.

De aanstelling is allereerst voor één jaar, met het voornemen om bij wederzijdse tevredenheid de aanstelling te verlengen met een tweede jaar.

Aanstelling vindt plaats volgens de rechtspositieregeling kerkelijk medewerkers van de PKN. Inschaling vindt, afhankelijk van ervaring en opleiding, plaats in de salarisschalen kerkelijk werkers 8 of 9.
 

Sollicitaties kunt u tot 15 oktober 2020 richten aan:
de voorzitter van de Stuurgroep Missionair Werk
p/a De Windwijzer, Schiedamseweg 95
3134 BD Vlaardingen
theowerner@gmail.com).

_____________________________

Informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij Theo Werner:  theowerner@gmail.com.

 
terug