Solidariteitskas 2023 Solidariteitskas 2023
Geplaatst: 15 september 2023
Gemeenten die onvoldoende financiële middelen of mens-kracht hebben om hun plannen uit te voeren kunnen een be-roep doen op de Solidariteits-kas van de Protestantse Kerk. Kerken uit het hele land dragen verplicht bij aan de Solidariteitskas. Daarom vragen wij aan u een bijdrage van € 10,00 per lid. » Meer info in de brief van het CvK
terug