Nalatenschappen aan PGV Nalatenschappen aan PGV
IK GEEF DOOR NA TE LATEN...
Behalve door het geven van giften is het ook mogelijk om de Protestantse Kerk, Kerk in Actie of uw plaatselijke gemeente op te nemen in uw testament. Zo wordt ook na overlijden bijgedragen aan de opbouw van de kerk en de gemeente. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt.
 

MEER WETEN OVER NALATEN AAN DE KERK
 • Bestel de brochure Uw nalatenschap: geloof, hoop en liefde doorgeven en lees thuis rustig na wat de mogelijkheden zijn.
 • De medewerkers nalatenschappen van de Protestantse Kerk geven graag verdere informatie met betrekking tot het opmaken van uw testament. Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk advies, dan is het mogelijk om hen te benaderen.
 • Contactgegevens: e-mail: nalaten@protestantsekerk.nl, telefoon 030 880 1338. U kunt ook bellen of e-mailen naar het kerkelijk bureau.
   
INTERVIEW
Op 14 juni jl. was ik welkom bij twee leden van onze Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV). Deze leden willen de kerk laten delen in hun nalatenschap en met de antwoorden op de volgende vragen ons allen aan het denken zetten hoe de kerk kan blijven voortbestaan.
 1. Wat betekent de kerk voor u?
  ◦ De kerk is een gemeenschap, het lichaam van Christus.
  ◦ De kerk is een gemeenschap waar Gods Geest kan waaien.
  ◦ De maatschappij wordt er niet mooier op, daarom is het belangrijk dat de blijde boodschap verkondigd zal blijven worden.
  ◦ Het is waardevol als de PKN-Vlaardingen blijft bestaan, in welke vorm dan ook.
   
 2. Wat is de aanleiding voor u om aan de kerk een nalatenschap te geven?
  ◦ Een aantal jaren geleden hebben wij een testament op laten maken, zodat duidelijk is dat, wanneer wij er niet meer zijn, ons geld goed besteed wordt.
   
 3. Wat hoopt u dat de kerk hiermee gaat doen?
  ◦ De nalatenschap zodanig vormgeven dat de samenkomsten, de verkondiging, waarbij Jezus centraal staat, en het pastoraat kunnen blijven doorgaan.
  ◦ Als een specifiek doel in de verre toekomst niet haalbaar is, dat dan het kerkbestuur een verantwoorde bestemming aan de nalatenschap zal geven.
   
 4. Wat zou u andere gemeenteleden willen vertellen over uw motief om de kerk in uw nalatenschap te laten delen?
  ◦ Ga als partners in gesprek met elkaar over dit onderwerp. Je leeft niet alleen voor jezelf, je bent er ook voor anderen.
  ◦ We hopen dat onze kinderen door onze nalatenschap dat ook leren, dat niet alles aan hun nagelaten wordt, maar dat zij ook leren delen.
  ◦ Investeer in de eeuwigheid, dat ook de volgende generaties het Evangelie zullen horen.
Een mooie conclusie aan het eind van dit gesprek was:
 • Je oogst wat je zaait, je oogst meer dan wat je zaait, je oogst later dan je zaait.

Ina Moerman, administratie Kerkelijk Bureau
 
terug