Kerkterras 2016 Kerkterras 2016
Onder de naam ‘kerkterras’ wordt de eerste oecumenische zomerterraskerkdienst gehouden.


Deze kerkdienst wordt vormgegeven door de wijkgemeentes Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie en de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen.
 
Thema: ‘THANK GOD!’
 
Aan de dienst werkt o.a. de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ mee en er wordt een ad-hoc koor gevormd onder leiding van Jaap van Toor.


Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?
Die droom kan werkelijkheid worden op zondagochtend 21 augustus.
Er wordt 2 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Donderdag 11 en donderdag 18 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur in de Bethelkerk.
 
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg    : predikant@ambachtoost.nl - tel. 010 4348433, of
ds. Erwin de Fouw          : erwindefouw@telfort.nl - tel. 06 20775145
 
Er wordt met groot enthousiasme gewerkt aan de voorbereidingen.


« terug
terug