Actie Kerkbalans 2023 Actie Kerkbalans 2023

        
                PROTESTANTSE GEMEENTE te VLAARDINGEN
                                          College van Kerkrentmeesters
 
 
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Actie Kerkbalans 2023

Beste gemeenteleden,

In de maanden december en januari was er de jaarlijkse en landelijke Actie Kerkbalans 2023 ten behoeve van de financiële steun van de plaatselijke gemeenten.
Via verschillende kanalen (e-mail, brief, de Onderweg en de zondagsbrieven) hebben wij u over deze financiële actie geïnformeerd.

Met de informatie in deze brief geven wij u inzicht in de voorlopige tussenstand van de opbrengst Actie Kerkbalans 2023 in Vlaardingen.

Wij bedanken eenieder die gereageerd heeft door het doen van een toezegging en/of het doen van een bijdrage. Ook gaat onze dank uit naar de vele vrijwilligers die geholpen hebben om de post op de juiste adressen te bezorgen en weer op te halen.

Op dit moment kunnen wij u meedelen dat er in totaal is toegezegd een bedrag van:

€ 620.170,65

Dat is een mooi resultaat, maar..., wij zijn er nog niet! In de begroting 2023, mede bepaald door de ontwikkeling van de kerkelijke bijdragen van de laatste jaren, gaan we uit van een toezegging van € 652.000.

Indien u nog geen toezegging hebt gedaan, vragen wij u vriendelijk alsnog uw steun voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen aan ons kenbaar te maken via: www.kerkbalans.pknvlaardingen.nl/bijdragen.

Uiteraard kunt u uw (jaar)bijdrage aan ons overmaken op:

IBAN: NL74 RABO 0373 7308 96 t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Vb

Met uw steun maakt u het mogelijk dat de Protestantse Kerk Vlaardingen haar goede werk kan voortzetten: niet alleen voor het heden, maar ook voor de generaties na ons. De kerk anno 2023 draagt bij aan aandacht voor de Ander en biedt ruimte tot bezinning en inspiratie voor wie dat wenst.


Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Alberts,
voorzitter College van Kerkrentmeesters 
terug