Vespers in de Bethelkerk Vespers in de Bethelkerk


(iedere derde zondag van de maand, behalve juni, juli, augustus)

Zondagmiddag 21 mei 2023 om 17.00 uur
(Inloop met koffie vanaf 16.30 uur)
Bethelkerk Vlaardingen

Voorganger: ds. Co Elshout
Thema: Jona 4
Ook te beluisteren via Kerkomroep.nl (Vlaardingen/ Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk

 
Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbel-lezing.

In dit seizoen 2022/2223 gaat het over ‘kleine profeten’.
Vandaag staat Jona 4 centraal.
De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Het boekje Jona: een profetenverhaal in proza, met daarin een poëtisch gedeelte: een gebed als psalm. Het centrale thema is Gods onbeperkte macht en Barmhartigheid. In contrast staat daarmee de kleinzieligheid van Jona. Hij wil de verwoesting van de goddeloze stad Ninevé met eigen ogen zien maar de bewoners komen tot inkeer en God spaart hen. Wanneer Jona zijn teleurstelling daarover toont wijst God hem terecht.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept. t/m mei), 17.00 uur, in de Bethelkerk.
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

Kees Nieuwstraten
E-mail: corkees29@gmail.com
Tel: 06 25108182
 
terug