Vespers in de Bethelkerk Vespers in de Bethelkerk


(iedere derde zondag van de maand, behalve juni, juli, augustus)

Zondagmiddag 19 maart 2023 om 17.00 uur
(Inloop met koffie vanaf 16.30 uur)
Bethelkerk Vlaardingen

Voorganger: ds. Nico Paap
Thema: Jona 2
Ook te beluisteren via Kerkomroep.nl (Vlaardingen/ Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk

 
Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbel-lezing.

In dit seizoen 2022/2223 gaat het over ‘kleine profeten’.
Jona is aan de beurt, vandaag te beginnen met Jona 2.
De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Het boekje Jona: een profetenverhaal in proza, met daarin een poëtisch gedeelte: een gebed als psalm. Het centrale thema is Gods onbeperkte macht en Barmhartigheid. In contrast staat daarmee de kleinzieligheid van Jona. Hij wil de verwoesting van de goddeloze stad Ninevé met eigen ogen zien maar de bewoners komen tot inkeer en God spaart hen. Wanneer Jona zijn teleurstelling daarover toont wijst God hem terecht.
Wie weet zijn ook wij mensen zoals Jona….

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur, in de Bethelkerk.
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

Kees Nieuwstraten
E-mail: corkees29@gmail.com
Tel: 06 25108182
 
terug