Solidariteitskas: van gemeenten, voor gemeenten Solidariteitskas: van gemeenten, voor gemeentenVlaardingen, september 2023


Beste gemeenteleden,

leder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Er zijn gemeenten die niet de financiële middelen of menskracht hebben om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas.

Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
Ook specifieke vormen van pastoraat zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat worden financieel ondersteund vanuit de Solidariteitskas.

Meer informatie kunt u vinden op: www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.
Een gemeente die financiële steun of geld nodig heeft om een vernieuwend plan uit te voeren, kan subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

Geef aan de Solidariteitskas!
Voor onze plaatselijke gemeente is de verplichte bijdrage aan dit fonds dit jaar € 12.840,00. Daarom vragen wij aan u een bijdrage van € 10,00 per lid, maar u mag altijd méér geven. Bij voorbaat dank voor uw financiële steun.

De komende week wordt u hierover persoonlijk benaderd: of per e-mail of per brief.

Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Alberts, voorzitter College van Kerkrentmeesters.
 
terug