Aanpak nieuwe opzet van “De Onderweg” Aanpak nieuwe opzet van “De Onderweg”
Datum: 1 december 2019
Per een nader te bepalen datum in 2020 gaat de Onderweg tweewekelijks verschijnen, in afwachting van een nog aan te stellen eindredacteur die de definitieve vorm kan gaan opzetten. Daarvoor is nogmaals een advertentie in de Onderweg geplaatst.

(Overigens gaat de huidige opmaakredactie er vanuit dat de AK in Onderweg de communicatie verzorgt over de nieuwe uitvoering, frequentie, abonnementsprijs e.d.)

Naast de wijziging van de verschijningsfrequentie zal Onderweg in kleur gaan verschijnen. Dat betekent o.a. dat foto’s en andere afbeeldingen in kleur (kunnen) worden afgedrukt. In verband daarmee worden technische eisen aan aangeleverde foto’s en afbeeldingen gesteld, (zie onder ‘Opmerkingen’)
Ook het tijdstip van het aanleveren van de kopij wijzigt. Vanaf de start dient de kopij op de donderdag, voorafgaande aan de verschijningsweek uiterlijk om 17.00 uur bij de redactie binnen te zijn.
Er wordt eerst gestart met 12 pagina’s waarbij de ruimte voor de wijken en De Windwijzer voorlopig wordt teruggebracht tot 1 pagina per wijk/Windwijzer, (zie ook onder ‘Opmerkingen’).

Voordat een uitgave van 16 pagina’s kan worden gerealiseerd, zal door de AK, het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie, de jeugdwerker en de wijken moeten worden nagedacht (en bevestigd) of/(dat) zij voldoende kunnen aanleveren om te kunnen komen tot tweewekelijks 16 pagina’s, zoals hieronder weergegeven.

De (voorlopige) indeling met 12 pagina’s:
    Pagina 1: Cover (foto en verklaring)
    Pagina 2 en 3: Meditatief moment, lied van de week en de erediensten
    Pagina 4: Wijkberichten Ambacht-Oost, incl. fotomateriaal
    Pagina 5: Wijkberichten Centrum-West, incl. fotomateriaal
    Pagina 6: Wijkberichten Grote Kerk, incl. fotomateriaal
    Pagina 7: Wijkberichten Holy, incl. fotomateriaal
    Pagina 8: Berichten Windwijzer, incl. fotomateriaal
    Pagina 9 en 10: Plaatselijke, regionale en landelijke Algemene berichten, colofon
    Pagina 11: Gegevens Kerkelijk Bureau en andere organen/instanties, collectes
    Pagina 12:. Advertenties (en eventueel overloop algemene berichten).  

Een indeling met 16 pagina’s:
    Pagina 1: Cover (foto en verklaring)
    Pagina 2 en 3: Meditatief moment, lied van de week en de erediensten
    Pagina 4 en helft 5: Wijkberichten Ambacht-Oost, incl. fotomateriaal
    Pagina 5 (helft) en 6: Wijkberichten Centrum-West, incl fotomateriaal
    Pagina 7 en helft 8: Wijkberichten Grote Kerk, incl fotomateriaal
    Pagina (helft) 8 en 9 : Wijkberichten Holy, incl fotomateriaal
    Pagina 10 en helft 11: Berichten Windwijzer, incl fotomateriaal
    Pagina (helft) 11 en 12: Plaatselijke, regionale en landelijke Alg. berichten, colofon
    Pagina 13: Info van colleges zoals de AK, CvK en Diaconie
    Pagina 14: Info Jeugdwerk (incl. Kliederkerk bijvoorbeeld)
    Pagina 15:.Gegevens Kerkelijk Bureau en andere organen/instanties, collectes     Pagina 16 Advertenties (en eventueel overloop algemene berichten).
 

OPMERKINGEN

Kwaliteitseisen afbeeldingen/foto’s
    • jpg-document
    • Eenvoudige kleine logo’s, tekeningetjes en andere afbeeldingen (afmeting max + 5 x 6 cm): minimaal 400 x 500 pixels).
       Grotere afmetingen 600 x 800 pixels
    • Foto’s: Primair: scherpe opnames. Grootte: minimaal 1.000 x 800 pixels. Liefst groter dan 1 mb

Beschikbare ruimte per pagina
Een pagina wordt (in principe) verdeeld in twee kolommen. Het maximale aantal tekens per pagina, incl. spaties, is 7.000. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat

    • een het blokje met wijkinformatie zo’n 1.200 tekens in beslag neemt (huidige aantal bij Holy 1.600)
    • bij gedichten en agenda-gegevens (met veel wit-gedeelten) het aantal tekens met 1,5 moet worden vermenigvuldigd.
    • voor kleine logo’s 400 tekens moet worden gerekend en voor foto’s (minimaal) 1.200.

 
terug