MEDITATIEF MOMENT - Het Licht en de lichten MEDITATIEF MOMENT - Het Licht en de lichten
Geplaatst: 26 oktober 2020
De Gods lamp was bijna uitgedoofd (1 Samuël 3:3)
In het Silo, waar het verhaal van de roeping van Samuël zich afspeelt liet de Heer nog maar weinig van zich horen. Beter gezegd: Hij werd nog maar weinig gehoord en aan zijn stem werd geen gehoor gegeven. ‘Iedereen deed wat goed was in eigen ogen.’ Maar hoe duister ook, hoe uitzichtloos ‘De lamp Gods bleef branden’.
» Lees verder op de MM pagina
terug