Een nieuw jaar…. Een nieuwe Onderweg Een nieuw jaar…. Een nieuwe Onderweg
Datum: 14 december 2020

Een door de Algemene Kerkenraad ingestelde Werkgroep Communicatie heeft aanbevelingen gedaan om te komen tot een aangepaste opzet van het kerkblad Onderweg.
Zoals eerder gepubliceerd in de Onderweg heeft de A.K. deze aanbevelingen overgenomen en op 23 november 2020 het besluit genomen de opmaak en uitvoering van de Onderweg na 19 jaargangen per januari 2021 te vernieuwen.
 

Nieuwe opzet

Hoofdlijnen van de gevolgen van het besluit van de Algemene Kerkenraad:
 • De Onderweg verschijnt om de veertien dagen;
 • De Onderweg verschijnt in full colour op A4-formaat;
 • Voor elke wijk en voor De Windwijzer is in eerste instantie één pagina beschikbaar, verdeeld over twee kolommen en maximaal 7.200 tekens incl. spaties en incl. de header bovenaan de eerste kolom;
 • Zodra het aanbod van andere berichten, van o.m. AK, diaconie, jeugd e.d. structureel voldoende is om minimaal 2 pagina’s te vullen, wordt de totale omvang van Onderweg 16 pagina’s en krijgen de vier wijken en De Windwijzer 1 ½ pagina (10.800 tekens) toebedeeld, met de verplichting die geheel te vullen met tekst en afbeeldingen.
      
Verder relevant is:
 • Kleurenfoto’s uit de wijken, de Windwijzer en andere bronnen kunnen geplaatst worden, mits er plaats is en de foto’s aan de kwaliteitseisen voldoen. (Zie opmerkingen);
 • De deadline voor het aanleveren van de kopij blijft: maandag, nu om de veertien dagen, 17.00 uur;
 • Het redactieadres blijft: redactie.onderweg@hetnet.nl met als nieuw reserveadres:  redactie.onderweg21@gmail.com;
 • Het eerste nummer met aanleverdatum 4 januari komt uit op vrijdag 8 januari 2021;
 • De kosten van een jaarabonnement bedragen € 34,-;
 • Abonnees worden in de Onderweg van 11 december 2020 over de nieuwe opzet geïnformeerd.
 

OPMERKINGEN

Beschikbare ruimte
Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat:
 • het blokje met de wijkinformatie (de header) boven de eerste kolom zo’n 1.000 (Holy 1.200) tekens in beslag neemt;
 • bij gedichten en agenda-gegevens (met veel wit-gedeelten) het aantal tekens met 1,5 moet worden vermenigvuldigd;
 • voor kleine logo’s (3 x 3 cm) 200 tekens moeten worden gerekend en voor foto’s (minimaal) 1.200 tekens (Iets groter dan een header); 
 • zeker als naar 16 pagina’s wordt overgegaan, en de wijken/De Windwijzer 3 kolommen moeten gaan vullen. kunnen grotere foto’s worden geplaatst.
 
Kwaliteitseisen afbeeldingen/foto’s
 • Aanleveren in jpg-format;
 • Eenvoudige afbeeldingen, kleine logo’s, tekeningetjes ed., afmetingen ca. 5 x 6 cm: minimaal 400 x 500 pixels;
 • Grotere afbeeldingen, afmetingen minimaal 600 x 800 pixels;
 • Foto’s: primaire voorwaarde: scherpe opnames, minimaal 1000 x 800 pixels, groter dan 1 MB.
 
Privacy / rechten
 • Bij foto’s genomen tijdens kerkdiensten of andere bijeenkomsten dient, in verband met de wet op de privacy (AGV), aan de aanwezigen worden medegedeeld dat foto’s worden genomen die eventueel worden gebruikt in Onderweg en/of op de   website. Wie bezwaar heeft tegen herkenbare aanwezigheid op zo’n geplaatste foto, dient dat vooraf kenbaar te maken. Zo’n foto mag dan niet worden geplaatst.
 • Van internet mogen uitsluitend rechtenvrije afbeeldingen worden gebruikt.
 
Indien er nog vragen zijn over het bovenstaande, dan kunnen die per email naar de redactie worden gezonden

Opmaakredactie Onderweg
Vlaardingen, 4 december 2020

 
Download verschijningsschema Onderweg 1e half jaar 2021

 
terug